Läiskytellään kuralätäkössä

Kolumnit

Yksi hyvän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan perusasioista on, että jokaisesta pikkupirpanastamme pidetään hyvää huolta. Lapsen oikeus on leikkiä iloisena leikkejään ja läiskytellä kuralätäköissä turvallisessa ja rakastavassa ympäristössä.

Eduskunnassa käytiin viime viikolla keskustelua lasten hyvinvoinnista. Oppositio oli tehnyt tästä tärkeästä aiheesta välikysymyksen. Tänä päivänä monella lapsiperheellä asiat ovat ihan kunnossa ja elämä ok. Samaan aikaan kuitenkin osalla lapsiperheistä on vaikeaa, ja tässä meidän päättäjien niin eduskunnassa kuin kunnissakin täytyy olla skarppina.

Tällä kaudella on tehty paljon hyviä päätöksiä. Lapsiperheitä on tuettu tulonsiirroilla, palveluja on laajennettu ja työllisyyttä edistetty. Useinhan juuri pitkittynyt työttömyys on syy, miksi moniin ongelmiin on ajauduttu. Hälyttävää on, kun on nähtävillä merkkejä, että työttömyys alkaisi periytyä sukupolvelta seuraavalle. Tässä jos missä on oltava tarkkana ja tehtävä kaikki mahdollinen, jotta vaikkapa peruskoulun päättävä nuori löytää tiensä edelleen kouluun ja siitä sitten hommiin.

Välikysymyskeskustelussa tuli taas ties kuinka monennen kerran esiin Kokoomuksen välinpitämätön suhtautuminen erilaisiin työllistämistoimiin. Aina, kun Kokoomus oppositiossa ollessaan on tehnyt omia vaihtoehtoisia esityksiään budjetiksi, on menonlisäykset rahoitettu leikkaamalla työllisyysmäärärahoja. Ja sitten silmät kirkkaana tehdään välikysymyksiä ja ihmetellään perheiden pahoinvointia, vaikka usein nämä toimet saattavat auttaa juuri niiden lasten äitejä tai isiä, joilla vaikeaa on ollut.

Kokoomus leimaa nämä monia perheitä auttavat työllistämistoimet tempuiksi. No jaa, ehkäpä tämä sitten kertoo jotakin ko. puolueen kovasta arvomaailmasta. Samalla perätään oikeita työpaikkoja. Oikeita työpaikkoja tarvitaan, juuri näin, ja tähän mennessä niitä onkin tällä kaudella syntynyt iso määrä: 80 000. Samaan aikaan on tehty toimia pätkätöiden karsimiseksi, pätkätyötekijöiden aseman parantamiseksi sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Reilu ja perheen kannalta joustava työelämä on myös lasten hyvinvoinnin kannalta olennainen asia.

Tällä hallituskaudella on tehty siis paljon asioita lasten hyväksi: lapsilisiä, pienimpiä vanhempainpäivärahoja sekä kotihoidontukea on korotettu. Nyt tehdään täsmätoimia yksinhuoltajien aseman parantamiseksi. Toimeentulotuen asumisen 7 prosentin omavastuun poisto helpotti erityisesti kaikkein pienituloisimpia lapsiperheitä.

Eikä sekään vallan hullumpi juttu ole, että olemme saaneet myös lapsiasianvaltuutetun varmistamaan, että lasten näkökulma huomioidaan päätöksenteossa. Näin tamperelaisena en muuten malta olla mainitsematta, että Tampere oli kunnista edelläkävijä: ensimmäinen, joka otti käyttöön lapsiasiamiehen toimen…nääs.

Myös palvelupuolta on vahvistettu. Budjettiesityksessä yhtenä painopisteenä on kouluhyvinvoinnin sekä pienten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon edistäminen. Samoin lisätään erityislastentarhan opettajien määrää. Noin muutenkin kunnille ohjataan lisää rahaa, ja näin kunnilla on paremmat mahdollisuudet tuottaa palveluita niin lapsille kuin ikäihmisillekin.

Mutta, kuten sanottu, maailma ei vielä tässäkään suhteessa ole valmis. Työtä on jatkettava. Kuntien rahoitusta on vahvistettava ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä saatava aikaan riittävää osaamispohjaa palveluiden tuottamiselle. Esimerkiksi päteviä lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä on tällä hetkellä monessa kunnassa aivan liian vähän. Tämä on huolestuttavaa, sillä ongelmat tulisi tunnistaa mahdollisimman varhain ja siinä tarvitaan riittävästi ammattilaisia.

Joskus minua ihmetyttää, miksi niin harvoin perheiden hyvinvoinnista puhuttaessa kiinnitetään huomiota asumiseen. Varsinkin pienituloisten lapsiperheiden osalta tänä päivänä juuri asumismenot vievät ison osan tuloista ja perheet asuvat ahtaasti. Tässäkin epäkohta, joka vaatii toimia asuntopolitiikan puolella.

On siis jatkettava työtä pienituloisimpien lapsiperheiden aseman helpottamiseksi, työllisyyden parantamiseksi ja työelämän kehittämiseksi lapsiystävälliseksi. Ei niitä äitejä ja isiä pidä loppuun polttaa, vaan aikaa täytyy jäädä myös kuralätäköissä läiskyttelyyn yhdessä niiden pikkupirpanoiden kanssa.

(julkaistu SDP:n verkkopalvelussa 16.10.2006)