Mukava koti – mikäs sen tärkeämpää?

Kolumnit

Jokaisella on oltava oikeus mukavaan kotiin. Sellaiseen, joka on kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopiva, kohtuuhintainen ja kaikin puolin mukava paikka olla.

Asuminen on valtavan iso yhteiskunnallinen kysymys. Toimivat asuntomarkkinat ovat kaiken a ja o paitsi ihmisen itsensä hyvinvoinnin kanalta, myös työllisyys- , ympäristö- , perhepoliittisesti ja niin edelleen.

Haasteita on monenlaisia. Pääkaupunkiseudulla kysymme, miksei kohtuuhintaisia asuntoja työn perässä muuttaville ihmisille löydy. Samaan aikaan väestöltään vähenevillä alueilla mietitään kuumeisesti, mitä tehdä vuokra-asunnoille, joihin enää ei löydy asukkaita. Monissa kuntien lähiöissä talot ovat tulleet peruskorjausikään ja on voitava pitää hyvää huolta niiden kunnosta.
Kesän aikana näimme otsikoita, joissa kerrottiin arava-asuntojen vuokrien noususta ja siitä, että asunnot ovat entistä useammin nuorten saavuttamattomissa. Isoja kysymyksiä, joihin poliittisten päättäjien on etsittävä ratkaisuja

Sosialidemokraatit pitävät jokaisen oikeutta mukavaan kotiin perusasiana. Asuminen – oma koti – on niin tärkeä asia, että sen järjestämisessä tarvitaan yhteiskunnan toimia ja suunnitelmallisuutta. Tuskin kukaan uskoo, että markkinavoimat voisivat muuttaa Suomen asumisen mallimaaksi tai pysäyttäisivät ilmastomuutoksen.

Asuntopolitiikan isoiksi tavoitteiksemme olemme määrittäneet paitsi kohtuuhintaisten asuntojen riittävän rakentamisen myös lapsiperheiden asumisen parantamisen, erityisryhmien, kuten vanhusten ja vammaisten asumisen edistämisen sekä asumisen ympäristöystävällisyyden.

Asuntopolitiikka on mitä parhainta perhepolitiikkaa. On huolestuttavaa, että meillä lapsiperheet asuvat keskimäärin ahtaasti. Samoin se, että asumismenot lohkaisevat ison osan kukkarontäytteestä. Sosialidemokraatit haluavat, että lapsiperheiden asumista tuetaan enemmän.

Haluamme myös, että ikäihmisillä, vammaisilla ja erityistä tukea tarvitsevilla nuorilla on oikeus mukavaan kotiin. Siksi asuntoja pitää korjata niin, että niissä on ikäihmisten helppo ja hyvä asua. Tässä mm. hissien rakentaminen on hyvin tärkeää.

Myös maapallo on pelastettava. Päätöksentekijöiden on sisäistettävä, että jokaisella yhteiskunnan alueella tarvitaan mittasuhteiltaan isoja toimia päästöjen vähentämiseksi.

Asuminen kuluttaa n. 40 prosenttia kaikesta energiasta ja tuottaa n. 30 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Toimenpiteiden valikko on laaja: eheä, sujuvien joukkoliikenneyhteyksien varaan rakentuva yhdyskunta, ekologisten lämmitysratkaisujen tukeminen, matalaenergia- ja passiivitalojen rakentaminen tai ”älykotien” kehittäminen, missä erilaiset tekniset keksinnöt vähentävät
energiankulutusta.

On tärkeää investoida tulevaisuuteen. Myös suhdannesyyt tätä puoltavat. Rakentaminen on vähenemässä, siksi yhteiskunnan tulee investoida ihmisiin ja ympäristöön: rakentaa raiteita ja koteja. Vuokra-asuntoja tulee rakentaa kasvukeskuksiin ja ympäri maata olevien lähiöiden asuntokantaa on peruskorjattava. Tämä on viisasta tehdä ekologisesti. Valtion tuleekin nyt
satsata ekologisuuden huomioonottavan peruskorjaamisen tukemiseen.

Näin teemme Suomesta asumisen mallimaan. Ihmisen ja ympäristön parhaaksi.

(julkaistu kolumnina SDP:n jäsenlehdessä syyskuussa 2008)