Panostusta palveluihin

Kolumnit

Uusi vuosi on alkanut ja edessä on jälleen uusia haasteita. Keväällä Suomen hallitus käy kehysriiheen ja katseet suunnataan ensi vuoden talousarvion suunnitelmiin. Nyt on jo saatu kuulla, että sopeutumistoimia olisi jatkettava. Syynä tähän kaikkeen on jo pitkään kestänyt kansainvälinen talouskriisi, joka alkoi finanssimarkkinoiden ylikuumenemisesta ja ahneudesta. Kriisin satoa on korjattu jo pitkään ja käänne parempaan on osoittautunut hyvin hitaaksi. Julkisten palveluiden asema ja julkisen talouden tasapainottaminen ovat itselläni ensimmäisenä sydämellä, kun keskustelua käydään. Kansalaisten hyvinvoinnista ja työpaikoista huolenpitäminen on valtion tärkein tehtävä.

Tällä saralla on saatu aikaan erinomaisen hyviä asioita. Viime keväänä hyväksyttiin ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa koskeva periaatepäätös. Ohjelman tavoitteena on parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, että myötävaikutetaan kotona asumisen osuuden kasvuun. Ikääntyneiden määrä on Suomessa hyvin nopeasti kasvamassa. Tämä muutos asettaa vaatimuksia asumiselle ja asuntokannalle.

Olemme päättäneet tukea ikäihmisten mahdollisuuksia asua kotona mahdollisimman pitkään toimintakyky ja terveys huomioiden. Tuore vanhuspalvelulaki ja ikäihmisten palveluja koskeva laatusuositus painottavat laitoshoidon sijaan palveluasumista ja kotona asumisen tukemista. Kotona asumista kannattaa tukea, sillä ihmisen paras ja turvallisin paikka on koti.

Nykytilanteeseen verrattuna tarvitsemme lisää hissejä taloihin ja esteettömiä koteja. Yleensä on tapana asua varsinkin myöhemmällä aikuisiällä pitkään samassa osoitteessa. Tämän seurauksena on käynyt haasteeksi vanhojen kerrostalojen hissittömyys. Uusien hissien rakentamista hissittömiin taloihin onkin tuettava ja tätä varten on käytössämme erityiset hissiavustukset. Näiden hissiavustusten tasoa ja määrää on nostettu kuluvana vuotena.

Meidän on myös vastattava kasvavaan vanhusten palvelutalojen rakentamistarpeeseen. Tähän kannustimena ja tukena on olemassa erityisryhmien investointiavustus, jonka taso on säilytettävä riittävän suurena. Olemme saaneet tätäkin varten lisää resursseja. Saamme aikaan vanhusten asumistarpeita vastaavia palveluasuntoja sen sijaan, että vanhuksia makuutetaan sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastolla.

Kyse on ihmisarvoisen elämän turvaamisesta ikääntyville. Kun iäkäs ihminen tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa esimerkiksi muistisairauden tai heikon fyysisen toimintakyvyn takia, on mielestäni hänelle oikea paikka palvelutalo tai ryhmäkoti, ei välttämättä sairaalan vuodeosasto.

Inhimillisesti ja taloudellisesti viisaat ratkaisut ikäihmisten asumisratkaisuissa ovat myös koko Suomen menestystekijä. Saamme aikaan myös työelämään uudistuksia ja kehitämme palvelujärjestelmää. Tähän olemme panostaneet ja jos asia minusta riippuu, panostetaan jatkossakin.

(julkaistu kolumnina JHL 249:n jäsenlehdessä 1/2014)