Pidetään huolta!

Kolumnit

Syksy on taas alkanut ja monta isoa asiaa edessä. Budjettiriihessä päätettiin mm. toimista, joilla saataisiin lisää työpaikkoja  – tämä on iso asia. Tämän päivän meno, jossa liian usein ihminen saa käteensä irtisanomislapun, on synkkä ja on tehtävä kaikkensa, jotta ihmisille saataisiin lisää työtä.

 

Asuntopuolella edistämme tätä mm. satsaamalla lisää rahaa asuntorakentamiseen ja kotien peruskorjaukseen. Näin ihmisten kodeista pidetään huolta ja samaan aikaan saadaan lisää työtä rakennusalalle. Kulttuuripuolella onnistuimme saamaan lisäpanostusta, jonka avulla turvataan työllisyyttä mm. Teattereissa, museoissa ja orkestereissa. Liikuntapuolella rakennetaan enemmän lähiliikuntapaikkoja ja työllistetään nuoria ohjaustehtäviin esim. seuroihin.

 

***

 

Meidän on pidettävä huolta myös toisistamme. Jos elämässä on vaikeaa tai eri syistä ihminen tarvitsee tukea, on sitä saatava. Merkittävää on, että saamme aikaan uuden sosiaalihuoltolain, jonka avulla voidaan erilaisiin elämän ongelmiin puuttua tätä päivää paremmin. Tämä on inhimillisesti tärkeää ja oikein.

 

Uusi laki antaa perheille tukea vaikeissa elämäntilanteissa.  Perheiden ongelmissa autetaan jatkossa entistä useammin ennalta, eikä vasta sitten, kun ongelmat ovat kärjistyneet. Tämä on tärkeä periaate.

 

Lain keskeisin tavoite on ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Se edellyttää asiakaslähtöisten ja laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamista jokaiselle ihmiselle elämäntilanteesta, varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

 

Peruspalveluministeri Susanna Huovisen vastuulla oleva sosiaalihuoltolaki on todella odotettu ja toivottu. Uudistusta on tehty asiakkaiden palautteita kuunnellen ja niissä on noussut vahvasti esille se, että ihmiset haluavat erityisesti kotipalveluja ja lisäksi muita matalan kynnyksen palveluja.

Laki parantaa erityisesti lastensuojelua ja lapsiperheiden kotipalveluja sekä vammaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien tilannetta. Tämä on oikein ja järkevää niin inhimillisesti kuin kansantaloudellisesti.

Jokaiselle tarvitsevalle tulee oikeus palvelutarpeen arviointiin. Jokaiselle nimetään omatyöntekijä, joka vastaa neuvonnasta ja ohjauksesta ja tarvittaessa jopa saattaa oikeaan palveluun. Onkin tärkeää että ei tarvitse selittää samoja asioita yhä uudestaan. Liian usein sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita hakeva ihminen tuntee katoavansa pykäläviidakkoon. Näin ei saisi olla. Asiat pitää voida selvittää kerralla niin, ettei ihmisen tarvitse juosta monella eri luukulla.

Vaikeinakin aikoina on pidettävä niiden puolta, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Viranomaisten yhteistyön on pelattava ja tiedon on kuljettava. Jatkossa ammattilaisilla olisi velvollisuus tehdä ilmoitus myös suoraan poliisille, jos on epäily lapsen pahoinpitelystä.

Samalla kun uusi laki vahvistaa ehkäiseviä palveluja, myös lastensuojelutyötä uudistetaan. Tavoitteena on, että lastensuojelussa voitaisiin käyttää entistä enemmän lasta ja perhettä tukevia palveluja pakkotoimien sijaan. Kunnissa on jo nyt esimerkkejä siitä, kuinka tehostetulla perhetyöllä on voitu ehkäistä lasten kiireisiä sijoituksia.

Lisäksi lakiin sisältyy nuorisopalvelutakuu, jonka avulla autetaan niitä nuoria, joille nuorisotakuu ei ole riittävä tuki. Nuorta autetaan sosiaalisen kuntoutuksen avulla ja hän saa oman työntekijän, kunnes apua ei enää tarvita.

 

On merkittävää, että lain myötä pystymme tätä päivää paremmin puuttumaan erilaisiin ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisy on tärkeää ja siihen satsaaminen maksaa itsensä monin verroin takaisin hyvinvoinnin lisääntymisenä.  Ja tämä on ihan oikein.

 

JHL 249 jäsenlehti 3/2014