Reilua meininkiä myös asumisessa

Kolumnit

Katujen varsilla on viime aikoina näkynyt miehiä boksereissa – kuvissa. Tekstissä lukee ”Suomalaiset miehet viihtyvät Codeissaan” – viitaten kyseiseen alusvaatemerkkiin.

Hyvä jos viihdytään – ja toivottavasti suomalaiset miehet, pikkumiehet, naiset ja pikkunaiset voivat viihtyä myös kodeissaan. Sillä jokaisella täytyy olla oikeus mukavaan kotiin. Sellaiseen, joka on kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopiva, kohtuuhintainen ja kaikin puolin mukava paikka olla.

Haasteita on monenlaisia. Kasvukeskuksissa kysymme, miksei ihmisille löydy tarpeeksi kohtuuhintaisia asuntoja. Vuokra-asuntoja on Tampereellakin liian vähän. Usein varsinkin pieniä asuntoja joutuu jonottamaan pitkään. Myös vuokrat ovat liian korkeita ja nyt niitä edelleen nostaa inflaatio. Kesän aikana näimme otsikoita, joissa kerrottiin arava-asuntojen vuokrien noususta ja siitä, että asunnot ovat entistä useammin nuorten saavuttamattomissa. Asiaa pahentaa, että esim. asumistuki on tasoltaan jäljessä siitä, mitä sen pitäisi olla.

Suomalaiset myös elävät selvästi ahtaammin kuin muut eurooppalaiset. Erityisesti lapsiperheet kärsivät ahtaudesta. On nurinkurista, jos kodissa ei ole tilaa kengille, kurahaalareille ja lastenrattaille. Asuntopolitiikka on mitä parhainta perhepolitiikkaa ja siksi on huolehdittava siitä, että ihmisillä on mahdollisuus asua tarpeidensa mukaisesti eikä asuminen lohkaise liian suurta osaa rahapussin täytteestä.

Nyky-Suomi myös ikääntyy. Siksi asuntoja ja asuinalueita on kehitettävä sellaiseen suuntaan, että ikäihmiset pystyvät asumaan kodeissaan mahdollisimman pitkään. Kaikissa tutkimuksissa on todettu, että kotona asuva ikäihminen pysyy pitempään terveenä ja virkeänä. Siksi esimerkiksi Tampereella sosialidemokraatit ovat vaatineet, että kaikkiin kerrostaloihin on rakennettava hissit.

Myös maapallo on pelastettava ja jokaisella yhteiskunnan alueella tarvitaan mittasuhteiltaan isoja toimia päästöjen vähentämiseksi. Asuminen tuottaa ison osan kasvihuonepäästöistä. Toimenpiteiden valikko on laaja: eheä, sujuvien joukkoliikenneyhteyksien varaan rakentuva yhdyskunta, ekologisten lämmitysratkaisujen tukeminen, matalaenergia- ja passiivitalojen rakentaminen tai ”älykotien” kehittäminen, missä erilaiset tekniset keksinnöt vähentävät energiankulutusta.

On tärkeää investoida tulevaisuuteen. Myös suhdannesyyt tätä puoltavat. Rakentaminen on vähenemässä, siksi yhteiskunnan tulee nyt investoida ihmisiin ja ympäristöön: rakentaa ja peruskorjata koteja. Vuokra-asuntoja tulee rakentaa kasvukeskuksiin ja lähiöiden asuntokantaa on peruskorjattava ekologisesti. Tämä on linjana myös SDP:n vaihtoehtoisessa budjettiesityksessä, minkä olemme eduskunnassa esittäneet.

Täällä Tampereella olemme myös esittäneet monia toimia asumisen suhteen. Haluamme tehdä Tampereesta asumisen mallikaupungin, jossa asunnottomuus on poistettu ja jossa ihmiset voivat asua sellaisissa kodeissa, mitkä vastaavat kulloisenkin elämäntilanteen tarvetta. Siksi on huolehdittava siitä, että asuntoja rakennetaan monipuolisesti: omistus-, osaomistus-, asumisoikeus-, vuokra-, palvelu- ja nuoriso- ja opiskelija-asuntoja on oltava tarjolla. Jotta rakentaminen voitaisiin suunnata asukkaitten toiveiden mukaisesti, on mielestämme laadittava tutkimukseen perustuva ohjelma – ja pistettävä se myös toteen.

Asuminen ei ole vain asunnon seinien sisäistä asiaa. Koko asuinympäristön pitää olla hyvä. Tämä tarkoittaa hyviä palveluja, harrastusmahdollisuuksia, luontoa ja toimivia liikenneyhteyksiä. Hyvä koti hyvässä ympäristössä – siinä meidän tavoitteemme.

(julkaistu Kansan Lehdessä kolumnina syyskuussa 2008)