Tampereen seutu tarvitsee kohtuuhintaisia asuntoja

Kolumnit

Tampereen seutu valmistelee omaa asuntopoliittista ohjelmaansa – tämä on hyvä ja tärkeä asia. Asumista on tarkasteltava koko seutukunnan näkökulmasta niin, että samalla asuntopolitiikkaan voidaan yhdistää hyvä maankäyttö, toimivat liikennejärjestelyt ja hyvät joukkoliikenneyhteydet – ja näin varmistaa järkevä yhdyskuntarakenne.

On iso haaste, että asuntoja syntyy tarpeeksi, että ne vastaavat ihmisten tarpeisiin ja että asuminen ei lohkaisisi liian isoa osaa rahakukkaron sisällöstä. Koti on yksi elämän perusasia, ja siksipä ei ole yhdentekevää, miten asumisasiat ovat järjestetty.

On esitetty, että Tampereen seutukin tekisi omat kokonaisvaltaiset suunnitelmansa ja lähestyisi sitten valtiota, jotta jotakin samantapaista saataisiin aikaan, kun mitä pääkaupunkiseudulla. Siellähän valtio ja kunnat tekivät yhteisen aiesopimuksen, jossa molemmat sitoutuivat tiettyihin toimiin, jotta asuntoja syntyisi riittävästi ja kohtuuhintaan.

Tähän liittyvien valtion toimien purevuudesta voidaan olla montaa mieltä. Itse olen hieman skeptinen sen suhteen, ovatko valtion toimet riittäviä sen suhteen, että valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa ylipäätään lähtisi pääkaupunkiseudulla käyntiin tai että syntyvien vuokra-asuntojen lähtövuokra olisi tarpeeksi edullinen. Moni asiantuntija on arvioinut, ettei esimerkiksi korkotukituotantoon liitettävä 10 000 euroa/asunto käynnistysavustus tosiasiassa ole riittävä kummassakaan mielessä.

Mielestäni valtiolta olisi tarvittu selkeä päätös korjata yleisesti korkotuen ehtoja runsaalla kädellä niin, että oltaisiin voitu varmistaa, että tuotantoa syntyy ja että sitä syntyy tätä päivää halvemmalla hinnalla. Ja tämä tietenkin niin, että se koskisi korkotukea yleisesti, ei vain pääkaupunkiseudulle suunnattuna. Tätä yleistä korkotuen ehtojen parantamista valitettavasti hallitus ei omaan asuntopoliittiseen ohjelmaansa ottanut.

Tuon kyseisen ohjelman yksi ongelma on se, että se jättää pääkaupunkiseudun ulkopuoliset kasvukeskukset vaille mitään toimia. Niitä kuitenkin tarvittaisiin myös näissä muissa kasvukeskuksissa – tyypillisimmillään juuri Tampereen seudulla, maamme toiseksi suurimmassa kasvukeskuksessa.

Kun eräs asiantuntija antoi ensiarvionsa hallituksen asuntopoliittisesta ohjelmasta, se kuului näin: “Näin Helsinki keskeistä paperia en ennen ole nähnyt, tuntuu kuin muu Suomi olisi turhaa kesantomaata. Mieluummin pitäisi nähdä esim. radanvarsi vahvuutena, jota koko valtakunta voisi käyttää kehityksen ja hyvinvoinnin moottorina.”

Niinpä niin, jotenkin olisi voinut olettaa, että hallitus olisi voinut ulottaa toimiaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin kasvukeskuksiin. Korostan, että on äärimmäisen tärkeää, että pääkaupunkiseudulla toimia tehdään, sitä en millään lailla halua arvostella. Päinvastoin, kuten sanottu, kannan huolta niiden riittävyydestä. Mutta olisiko nyt sitten ollut ihan liian vaikeaa tässä
samalla huomioida, että myös muualla maassa hallitukselta odotetaan toimia?

Eli summa summarum: nyt, kun valtion asuntopoliittisessa ohjelmassa ei ole mitään Tamperetta jelppaavia elementtejä sisällä, on sitten tärkeää toimia aktiivisesti hallituksen suuntaan, että niitä saataisiin tästä huolimatta aikaan. Eli ei muuta kuin kunnianhimoiset asuntopoliittiset suunnitelmat kehiin ja sitten niiden kanssa valtion puheille, niin kuin vähän aietta onkin.

Tietenkin onnistunut asuntopolitiikka edellyttää myös monin tavoin toimia kunnilta ja niiden sitoutumista asian toteuttamiseen. On riitettävä kohtuuhintaista tonttimaata monipuoliseen asuntotuotantoon. On myös tärkeää, että syntyy asuinalueita, joissa on niin omistusasuntoja, vuokra-asuntoja kuin vaikkapa asumisoikeus- ja osaomistusasuntojakin. Näitä kaikkia muotoja tarvitaan.

Ps: Olen ollut viime aikoina tosi ihmeissäni hallituksen parissa esitetyistä heitoista lakkauttaa ympäristöministeriö ja liittää se maa- ja metsätalousministeriöön. Tämä kertoo kyllä jotakin hallituksen ympäristöasenteista – jotka ovat piittaamattomat! Kun tätä ajatusta ajattelin kerran vielä pitemmälle, huomasin kauhukseni, ettei tässä vielä kaikki. Nimittäin asuntoasiathan kuuluvat myös ympäristöministeriöön. Eli tällä esityksellä asuntoasiat olisivat tulevaisuudessa maa- ja metsätalousministeriössä! Tee siinä metropolipolitiikkaa sitten.

(julkaistu kolumnina Aamulehden Moro-liitteessä 20.3.2008)