Työ ja oikeudenmukaisuus johtotähtinä myös kunnallisvaaleissa

Kolumnit

Taloudellisesti vaikeina aikoina ei ole yhdentekevää, millaisen arvomaailman pohjalta ratkaisuja tehdään. Työ ja oikeudenmukaisuus ovat kaksi tärkeää periaatetta tässä.

Kun talouspoliittisia sopeuttamisratkaisuja on jouduttu vaikean tilanteen vuoksi tekemään valtakunnan tasolla, on painotettu, että ne tehdään viisaasti siten, että ratkaisuilla tuetaan työllisyyttä.

Politikan hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että ihmiset kokevat, että päätökset ovat reiluja. Kun vaaditaan talkoohenkeä ja uhrautumista, on myös hyväosaisten uhrauduttava. Niin ei saa olla, että maksumiehiksi ja – naisiksi joutuvat aina vain ne ”pienet ihmiset” – myös vähän ”isompien” on kannettava kortensa kekoon

Siksi on tärkeää, että nyt päätettiin mm. rikkaimpien solidaarisuusverosta, miljoonaperintöjen panemisesta lisäverolle ja suurimpien eläkkeiden veronkorotuksista. Samaan aikaan pienituloisimpien verotusta kevennetään ja poistetaan mm. työmarkkinatuesta puolison tuloihin liittyvä tarveharkinta.

Vaikka valtio säästää pakon edessä monesta, satsataan lisää rahaa mm. nuorisotakuun toteuttamiseen. Nollatoleranssi nuorisotyöttömyydelle on yksi arvovalinnoista. Myös harmaan talouden torjuntaan panostetaan lisää rahaa ja työllisyyttä tuetaan mm. lisärahoituksella kuntien rakennusten: koulujen, sairaaloiden ja päiväkotien, korjaamiseen.

Edellä mainitut olivat esimerkkejä valtiontasolla tehdyistä painopistevalinnoista työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Suunta muuttui edellisen hallituksen linjaan nähden, kun viime eduskuntavaaleissa kansa antoi potkut oikeistohallitukselle.

Nyt edessä ovat kunnallisvaalit. Ja samat haasteet: taloustilanne on vaikea, joten päättäjien on osattava tehdä oikeita arvovalintoja. Työ ja oikeudenmukaisuus sopivat hyvin johtotähdiksi myös kunnallisille päätöksille.

Julkiset palvelut ovat yksi tasa-arvoisen yhteiskunnan peruskivistä. Siksi silloinkaan, kun rahaa on vähän, ei niitä saa ajaa alas. Perusasiat ja ihmisten turvallisuus etusijalle. Esimerkiksi Tampereella me sosialidemokraatit pidämme tässä tilanteessa tunnelia tärkeämpänä sitä, että turvaamme riittävän rahoituksen vanhusten palveluihin.

Kunnissa voidaan tehdä monia valintoja työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä voidaan torjua myös kunnallisin toimin. Kunnan henkilöstön jaksamiseen pitää panostaa. Ja pitää tukea toimia, joilla uusia työpaikkoja kuntaan voi syntyä.

Oikeudenmukaisuutta edistetään, kun esimerkiksi torjutaan asuinalueiden eriarvoisuutta ja tuetaan lähiöiden palveluja ja monipuolisuutta. Koulujen eriarvoisuutta on tärkeää torjua niin valtakunnallisesti kuin kunnissakin. Periaatteeksi otettava, että niitä kouluja, joiden haasteet ovat isommat, tuetaan enemmän.

Joku tolkku on myös saatava nykyisin muodissa olevaan ulkoistamisvimmaan. Tampereella olemme vastustaneet mm. XL-ryhmittymän toteuttamia tietotekniikan ja Tampereen aterian ulkoistamistoimia.

Viime aikoina on käynyt niin, että kuntien kilpailutuksissa isot kansainväliset terveyspalveluja tarjoavat pörssifirmat ovat vallanneet markkinoita ja syöneet mm. kolmannen sektorin toimijoiden ja pienten yritysten mahdollisuuksia.

Ikävä esimerkki tämän päivän markkinameiningistä paljastui, kun kävi ilmi, että näiden kansainvälisten pääomasijoittajien omistamien terveyspalvelufirmojen voittoja kierrätetään erilaisten järjestelyjen kautta maailmalla niin, ettei käytännössä veroja voitoista juuri enää kotimaahan maksetakaan. Lopputuloksena veronmaksaja kustantaa paitsi palvelun, myös yksittäisten firmojen voitot ulkomaille – liki nollaverolla. Näin ei saa olla.

Työ, oikeudenmukaisuus ja kohtuus kunniaan siis. Kuntien palvelut ovat ihmisten elämän kannalta niitä läheisimpiä: päiväkoti, koulu, terveyskeskus…huolehditaan niistä!

Julkaistu: Kenttäväki   2/2012