Vanhuksille taattava hyvä hoito

Kolumnit

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin valmistelema vanhuspalvelulaki tarttuu pitkään jatkuneeseen ja ajankohtaiseen ongelmaan. Vanhainkodeissa asuvien vanhusten turvaksi tarvitaan riittävästi hoitajia. Tällä hetkellä aivan liian monessa paikassa on hoitajia liian vähän.  Olemme nähneet, ettei asiaa ole saatu kuntoon suosituksilla. Siksi tilanteen korjaamiseksi tarvitaan sitova henkilöstömitoitus.

Kun puhutaan vanhustenpalveluiden parantamisesta, on kyse myös arvovalinnoista. Onko meillä varaa oikeiston ajamiin veronalennuksiin, mutta ei rahaa hoitaa vanhuksiamme?

Jo 2007 eduskuntavaaleissa kaikki puolueet ilmoittivat vanhusten hoidon tason parantamisen keskeiseksi tavoitteekseen. Edellinen hallitus ei tästä huolimatta saanut aikaan vanhuspalvelulakia. Nyt on asia saatava kuntoon.

Kaiken kaikkiaan vanhuspalvelulaki on kokonaisuus, jonka painopisteenä on kotiin tuotavien palveluiden vahvistaminen. Kyse ei näin ole ainoastaan henkilöstömitoituksesta, vaan laajasta kokonaisuudesta, joka huomioi myös mm. ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen. Laissa edellytetään ikääntyneiden oman tahdon huomioimista sekä laitoksissa että kotona.

Laissa siis pureudutaan niin kotiin vietävien palveluiden kehittämiseen kuin niiden vanhusten auttamiseen, jotka eivät selviä enää kotona edes kotipalveluiden turvin. Laitoshoitoa ja kotihoitoa ei aseteta vastakkain, toisin kun erityisesti kokoomuspiireistä julkisuudessa ollaan annettu ymmärtää.

Toivon, että koko hallitus, kokoomus mukaan lukien, ottaa kopin ministeriön esityksestä ja tekee asiasta myönteisen päätöksen budjettiriihessä. Nyt tarvitaan tiukkaa lakia ja riittäviä voimavaroja sen toteuttamiseen. Tarvitaan myös poliittista tahtoa viedä asia päätökseen.