KODIT JA KULTTUURI TUOVAT MYÖS TYÖTÄ

Puheet

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen:

Puhereferaatti 1.5.2015, Tuusulan Hyrylän Torppa

 

KODIT JA KULTTUURI TUOVAT MYÖS TYÖTÄ

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen (sd.) korostaa, että työllisyyden edistämiseksi merkittäviä tulevaisuusavaimia löytyy niin asuntorakentamisesta kuin kulttuurin ja luovan taloudenkin edistämisessä.

KOTEJA RAKENNETTAVA JA KORJATTAVA

Viitanen esittää, että aloitetaan kaupunkiseutujen mittava kehittäminen ja rakennusurakka, jossa yhdistyy asuinalueiden eheys, eriarvoisuuden torjuminen sekä merkittävä uudis- ja täydennysrakentaminen.

 

  • nyt on oikea aika tehdä tämä ohjaamalla Valtion asuntorahastosta entistä vahvemmin voimavaroja paitsi asuntojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen, myös mm. kaupunkiseutujen kehittämisohjelmien infrahankkeisiin.

 

Yksi suurimmista tulevista asumisen haasteista on, miten selviämme peruskorjausikään tulevien asuntojen korjaamisesta. Rakennusteollisuus ja Kiinteistöliitto ovat arvioineet, että tulevina vuosina peruskorjauksia pitäisi tehdä jopa 2-3 mrd euron arvosta.

 

  • Tämä mittava korjausurakka odottaa kulman takana ja se on toteutettava siten, että myös vähävaraiset ihmiset tähän pystyvät olemaan peruskorjauksissa mukana joutumatta taloudelliseen ahdinkoon.

 

Viitanen kertoo, että viime kaudella peruskorjausavustuksiin satsattiin yhteensä 155 miljoonaa euroa, mikä mahdollisti 1,5, mrd:n korjaushankkeiden aloitukset.

 

On viisasta satsata ihmisten kotien kunnostukseen myös jatkossa.

 

-Yksi hyvä uusi keino tässä olisi kotitalousvähennyksen ulottaminen myös kerros- ja rivitaloihin.

 

LUOVILLA ALOILLA TYÖLLISYYTTÄ

 

Viitanen korostaa, että kulttuurilla on paitsi vahva itseisarvo ja iso merkitys ihmisten henkisen hyvinvoinnin lisääjänä, myös valtava mahdollisuus toimia kasvun ja työllisyyden moottorina.

 

  • kulttuuri on investointi, ei kulu. Jo nyt luovat alat työllistävät paljon, jopa enemmän kuin metsä-, puu- ja paperiteollisuus yhteensä, mikä on hämmästyttävää. Siksi tarvitsemme myös luoville aloille räätälöidyn TEKES-ohjelman. Taiteen ja kulttuurin tekijät toimivat liian usein yksin. Tarvitaan välittäjäorganisaatioita, joiden tehtävänä olisi hyödyntää sitä osaamista, jota alalla on.

 

ERIARVOISTUMISTA TORJUTTAVA

 

Viitanen korosti puheessaan myös eriarvoistumisen torjumista avainkysymyksenä tulevalle kaudelle.

 

On nostettava iso lippu salkoon eriarvoistumisen torjumiseksi.

 

  • Nyt elämme mielenkiintoisia vaalien jälkimaininkeja, ja parhaillaan mietitään mm. uutta hallitusta. Hallituksen muodostajan kysymyksiin vastatessamme olemme korostaneet työtä ja sitä, että pidämme välttämättömänä puuttua eriarvoistumisen vähentämiseen, joiden valossa tulevan hallituksen on kaikkia toimiaan arvioitava.

 

Viitasen mukaan on tärkeää, että tulevallakin kaudella tehdään työtä sen eteen, että lapsilla ja nuorillamme on hyvä tulevaisuus ja että ikäihmiset voivat elää hyvää ja turvallista elämää.

 

  • Tämä on kunnia-asia. Arvovalinta, jonka on lähdettävä sydämestämme. Se tarkoittaa esimerkiksi, että vaadimme nuorisotakuulle jatkoa: yhtäkään nuorta ei saa jättää syrjäytymään.