Kunnostustalkoot Puuvuorella Puun päivänä

Puheet

Ylöjärvi la 27.9.2014

Hyvät Puun päiväläiset, arvoisa talkooväki

On hienoa palata näihin maisemiin pitkästä aikaa. Tämän maataideteoksen suunnitteli vuonna 1982 Agnes Denes. Hän visio Puuvuoren eläväksi maamerkiksi. Tämä puisto avattiin Ylöjärven Asuntomessujen yhteydessä vuonna 1996, jonka jälkeen puiston kunto on päässyt hieman heikkoon kuntoon. Esitin jo vuonna 1997 huoleni puiston kunnosta eduskunnalle.

 

Kiitos Strata verkostolle ja Rudukselle, Ylöjärvelle ja muille tahoille siitä, että olemme täällä tänään huolehtimassa tämän valtavan maataideteoksen saattamisesta teini-ikäisyydestä aikuisuuteen. Strata-verkosto haluaa kehittää tätä massiivista ympäristötaideteosta, johon kuuluu yli 10 000 mäntyä, ne on istutettu ihmisen tekemälle vuorelle matemaattisen (Fibonaccin) kaavion mukaisesti ja jokaiselle Puuvuoren puulla on eri omistajia mm. Martti Ahtisaari, Georg Bush senior ja John Mayor.

 

Minulla on täällä myös henkilökohtainen mielenkiinnon kohde, jonka koodinimet ovat: 771 ja 1818 eli itse istuttamani puut. Minulle on kerrottu, että löydän puut GPS tiedostojen perusteella käyttäen geokätköily applikaatiota. Mikähän tarina näiden puiden elämään mahtaakaan liittyä? Toivottavasti puut ovat selvinneet kasvu-urakastaan kohtuullisessa kunnossa.

 

Ajatus kunnostustalkoista ja yhteisistä ponnisteluista arvokkaan maataideteoksen kohentamiseksi on erinomainen. On helppo yhtyä Strata-verkoston ajatukseen: ”Kun pieniä resursseja yhdistetään ja vapaaehtoiset antavat panoksensa, ihmeet ovat mahdollisia” Stratan viitekehtyksessä tapahtuneeseen yhteistyöhön onkin vuosien varrella ottaneet osaa mm. kuntia, kyläyhdistyksiä, taidemuseoita, yrityksiä sekä taide- ja ympäristöjärjestöjä.
Se kertoo myös ympäristötaideteosten moninaisista merkityksistä aina esteettisyydestä sadevesien suodattamiseen ja yhteisölliseen toimintaan. Puuvuori on suunniteltu julkiseksi puistoksi, joka säilyisi vuosisatoja myös tuleville sukupolville. Tätä tulevaa säilymishaastetta olemme täällä tänään vaalimassa.
Tässä yhteydessä haluaisin korostaa yhteisiä ponnisteluja prosenttitaiteen eteenpäin viemiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on lisätä sitoutumista prosenttiperiaatteen mukaiseen toimintaan. Se tarkoittaa, että ylevästä periaatteista pitäisi johtaa käytännön toimenpiteitä. Tähän työhön tarvitaan niin julkinen kuin yksityinenkin. Omalta osaltani asia vauhdittuu, kun alamme tänä syksynä nimeän tätä tarkoitusta varten ryhmän, jonka tehtävänä on tuottaa juuri niitä operaatioita, joilla esim. julkisessa rakentamisessa periaatetta voitaisiin toteuttaa nykyistä paremmin.

 

Taiteella ja kulttuurilla on todettu olevan merkittäviä hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Osana terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa valmistui vuonna 2010 poikkihallinnollinen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma (Taiku) vuosille 2010–2014. Siinä on kolme keskeistä painopistealuetta, joista ensimmäinen on ”kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä”.

Uskon, että juuri tämä painopiste elää todeksi täällä nyt ja tulevaisuudessa.

Kiitokset vielä teille kaikille, jotka mahdollistavat Puuvuoren kehittämisen myös tulevaisuudessa.