Runopäivien avajaiset

Puheet

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen tervehdys

Syksyn runopäivien avajaisissa 3.11.2014 klo 12.00 Tampereen Vanhan kirjastotalon musiikkisalissa.

 

Hyvä yleisö, rakkaat runon ystävät

Olen iloinen ja ylpeä saadessani kutsun tulla avaamaan Syksyn runopäiviä, jotka järjestetään nyt jo kahdeksannen kerran hieman uudistetussa muodossa. Tänä syksynä runopäivien teemana on rakkaus – universaali aihe, joka on inspiroinut runoilijoita sukupolvesta toiseen.

Haluan aloittaa edesmenneen hyvän ystäväni, rakkausrunoilijaksikin tituleeratun, Tommy Tabermanin runolla:

 

Vain ne jotka rakastavat

näkevät polun siellä

missä muut näkevät muurin

Vain ne jotka rakastavat

ovat täysin järjissään

Vain ne jotka rakastavat

tietävät

Vain ne jotka rakastavat

Ystävät,

 

Suomalaisen kirjallisuuden kenttä on tällä hetkellä hyvin runsas tuotannon moninaisuuden näkökulmasta. Eri kirjallisuuden lajit kukoistavat. Erityisesti runouden suosiosta on syytä olla iloinen, onhan juuri sen pelätty olevan kirjallisuuden lajeista ensimmäisenä uhattuna. Eri puolilla maatamme järjestetään erilaisia runoustapahtumia ja nimenomaan nuoriso tuntuu löytäneen runouden kielen omakseen.

 

 

 

 

Ilahduttaviin seikkoihin kuuluu myös se, että maamme kirjallisuus menestyy yhä paremmin myös ulkomailla. Tätä saimme todistaa pari viikkoa sitten päättyneillä Frankfurtin kirjamessuilla. Kirjallisuuttamme käännetään tällä hetkellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pelkästään Saksassa ilmestyy tänä vuonna kymmenien saksalaiskustantamojen toimesta yli 130 uutta Suomen kirjallisuuden käännöstä.

 

Myös suomalainen runous on ollut näkyvästi esillä viime vuosina, ja runoilijoitamme on kutsuttu esiintymään erilaisiin kirjallisuustapahtumiin ja –työpajoihin.

 

Hyvät kuulijat,

 

Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät yhteiset kokemukset ovat tärkeitä meille kaikille. Taide ja kulttuuri lisäävät henkistä hyvinvointiamme, niillä on vahva itseisarvollinen merkitys. Näinä aika epävarmoina aikoina henkisen hyvinvoinnin merkitys vain kasvaa. On hyvin tärkeää, että voimme taloudellisestikin vaikeina aikoina toimia viisaasti ja säilyttää kulttuurin vahvan ja monipuolisen pohjan.

 

Kulttuuri ja taide ovat niin arvokkaita ja tärkeitä asioita, että kaikilla tulee olla oikeus saada niistä nauttia. Kaikilla on oltava oikeus saada niiden kautta vahvuutta ja sisältöä elämään, pohdittavaa ja elämyksiä. Ja kaikilla täytyy olla myös mahdollisuus päästää oma luovuus irti.

 

Oikeus päästä kulttuurin ja taiteen pariin ei saa olla kiinni ihmisen asuinpaikasta, taloudellisesta tilanteesta, terveydentilasta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

 

Ministeriömme johtaman kulttuuripolitiikan tavoite onkin edistää ja pitää yllä laadukasta ja monipuolista taide- ja kulttuuritarjontaa. Hyvä kulttuuritarjonta vahvistaa valtakunnallisesti kulttuurin perustaa ja eri taiteenaloja.

Se edistää kansalaisten tasa-arvoista ja yhdenvertaista osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä poistaa ja madaltaa osallistumisen esteitä.

 

Tämä ei ole juhlapuhetta, vaan totisinta totta. Olen ministerinä yrittänyt kamppailla sen puolesta, että meillä säilyisi monipuolinen ja vahva kulttuurin pohja. Tärkeää tässä oli, että onnistuimme ensi vuoden talousarvioneuvotteluissa säilyttämään kulttuurin rahoituksen tämän vuoden tasolla ja pystyimme näin välttämään ensi vuoden osalta pelätyt leikkaukset.

 

Ystävät,

 

on selvää, että kulttuurilla ja taiteella on vahva itseisarvollinen merkitys. Sen lisäksi on hyvä havaita, että taide, kulttuuri ja luovat alat myös työllistävät ja niiden parista on löydettävissä paljon kasvun mahdollisuuksia. Paitsi valtakunnallisesti, on kulttuuritapahtumilla myös iso vaikutus aluetalouksiin.

 

Pirkanmaan festivaalien vaikuttavuusselvityksen mukaan Pirfestin 37 jäsenfestivaaleilla vuoden 2013 aikana oli yhteensä 2,5 miljoonaa kävijää, jotka toivat alueen elinkeinotoimintaan 253 miljoonaa euroa.

 

 

Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan jokainen museokävijä Suomessa kasvattaa museon lähialueen taloutta 32-49 eurolla. Kuvaavia esimerkkejä.

 

Taiteella ja kulttuurilla on lisäksi merkitystä myös ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

 

Näistä myönteisistä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin on olemassa runsaasti tietoa ja kokemusta. Tutkimusten mukaan osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää onnellisuuden kokemuksia ja elämän mielekkyyden tuntua. Lisäksi se vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja pidentää jopa elinikää. Erityisen myönteisesti vaikuttaa yhdessä tekeminen ja kulttuurin harrastaminen sosiaalisena toimintana.

 

Kulttuurin tarjontaa, saatavuutta ja saavutettavuutta on lisättävä. Olemme kehittämässä toimia, joilla eri tavoin tätä saavutettavuutta parannettaisiin. Parhaillaan pilotoidaan esimerkiksi kulttuuripassia, jonka idea on tarjota kaikille mahdollisuus päästä kulttuurin pariin rahapussin paksuudesta riippumatta.

 

Asuntoministerinä olen korostanut esimerkiksi lähiöiden, yli 1,5 miljoonan suomalaisen kotien, kehittämistä monilla eri tavoilla. Tästä löytyy yhtymäkohtia myös kulttuuriministerin tontille.

Kulttuuriministerinä voin kertoa, että kulttuurin tarjonta on tehokkaimpia keinoja meidän kaikkien – myös asuinalueiden – viihtyisyyden lisäämisessä, siksi kulttuuria on saatava reilusti lähelle meitä kaikkia. Hyvät harrastusmahdollisuudet ja kulttuurin läsnäolo lähellä ihmisten arkea rikastuttaa elämää.

 

Jotta kulttuuri kukoistaa nyt ja tulevaisuudessa, tarvitaan näitä loistavia, ammattimaisesti tuotettuja ja johdettuja kulttuuritapahtumia. Tarvitaan aktiivisia verkostoja ja innostuneita taiteilijoita ja osaavia järjestäjiä, niin valtion, kuntien kuin erilaisten yhteisöjenkin tukea.

 

 

 

Taide- ja kulttuuritapahtumien kohdalla on tärkeää, että ne edistävät myös tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja kestävää kulttuuria. Taide- ja kulttuuritapahtumissa arvokasta on se, miten ne löytävät osallistujiksi myös sellaisista ihmisistä, jotka eivät muuten hakeudu kulttuurin pariin.

 

Arvoisat runon ystävät,

 

Runous on kaunista. Se voi olla lohdullista, hauskaa, ajatuksia herättävää ja puhuttelevaa. Runous on suuria tunteita, romanttisia maisemia, lämpimiä hetkiä, koskettavia tarinoita, ikuisia yleisinhimillisiä aiheita tai sitten meille kaikille tuttua arkea.

 

Runot antavat mahdollisuuden kiteyttää sanoiksi tunteen syvimmän ytimen.

 

Tampereen Runo- ja Kulttuuriyhdistys TaRun runopäivien teemana on läpi vuoden rakkaus

 

Se, mitä maailma tarvitsee, on rakkaus ajassa, jolloin liian usein vihan tai sodan viestit ovat vahvasti läsnä. Se, mitä jokainen meistä tarvitsee, on rakkaus. Rakkaus on kauneinta mitä on.

 

Lämmin kiitos TaRulle näiden päivien järjestämisestä ja hienosta työstään runouden ja rakkauden sanansaattajana.

 

Seuraavien kolmen päivän aikana täällä saadaan nauttia monipuolisesta ohjelmasta. Luvassa on keskusteluja, runoja ja musiikkia. Toiverunojen illassa saadaan kuulla yleisön toivomia runoja ja harrastajakirjoittajien omia runoja. Kuulostaa hienolta.

 

Ystävät,

 

 

Se joka istuttaa puun,

vaikka tietää,

ettei koskaan näe sen kukkivan,

ei ole hölmö,

ei itsekäs.

Hän saa nautintonsa siitä,

että joku muu tulee

joskus iloitsemaan

ja nauttimaan sen kukinnasta.

Hän elää sananmukaisesti

kahdessa ajassa: hänelle ei kesä lopu syksyllä.

Näilläkin Tommy Tabermanin sanoilla haluan olla mukana avaamassa näitä syksyn runopäiviä.

 

Taide ja kulttuuri tekevät hyvää. On aika nauttia, yhdessä. Toivotan teille kaikille nautinnollisia hetkiä runouden parissa!