Västilän Voiman 100-vuotisjuhla

Puheet

Valtioneuvoston tervehdys Västilän Voiman 100-vuotisjuhla su 8.6. 2014, Orivesi

 

Västilän Voiman 100-vuotinen historia on poikkileikkaus suomalaisesta ruumiin- ja hengen kulttuurin historiasta. Seuran perustamisen alkuvuosina toiminnassa olivat perinteiset vahvat suomalaislajit hiihto, yleisurheilu, paini, myös pyöräily. Epätavallisempana lajina tuolloin oli myös potkukelkkailu. Hengen kulttuuria seurassa ovat 1900-luvun alkuvuosikymmeninä tarjonneet torvisoittokunta ja näytelmätoiminta.

 

Paljon on noista ajoista myös muuttunut seuran toimintaympäristössä. Suomalainen seuratoiminta on jo vuosien ajan ollut murroksessa. Maaseutuseurat menettävät liikkujia, kun lapsiperheet muuttavat kasvukeskuksiin. Kasvukeskuksissa seurat puolestaan eivät pysty kaikilta osin edes vastaamaan siihen kysyntään, mitä erityisesti lasten ja nuorten liikuntaa kohtaa on.

 

Valtion liikuntapolitiikan pääasiallisena tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan edistäminen. Meillä on erityisenä haasteena saada väestö liikkumaan terveytensä kannalta riittävästi ja lisätä arjen liikuntaa kaikissa ikäluokissa. Fyysisen aktiivisuuden lisääminen on luontevaa aloittaa elämänkulun ensimmäisistä vuosista, jolloin synnytetään liikkuva elämäntapa. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen Liikkuva koulu-ohjelma tukee lasten arjen liikunnallista suuntaa. Lasten harrastuksetkin olisi luontevaa sijoittaa koulupäivän ja koulun läheisyyteen, mikä myös madaltaa osallistumista harrastuksiin, kun harrastus on hyvin saavutettavissa ilman erillisiä kuljetuksia. Koulutilojen iltapäivä- ja varhaisiltakäytöllä on myös kustannuksia kurissa pitävä vaikutus yhtenä harrastamisen hinnan osatekijänä.

Selaillessani Västilän Voiman toimintakertomusta viime vuodelta havaitsin, että täällä liikunta on kaikkien asia. Mm. hiihtoladun yllä pitäminen talkoovoimin ja lukuisat liikunnalliset tapahtumat kertovat vireästä seuratoiminnasta.

Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen on edelleen suomalaisen seuratyön kivijalka. Täällä Västilässä on talkoovoimin ja yhteiskunnan osoittaman taloudellisen tuen turvin saatu kunnostettua liki satavuotias talo kyläläisten ja kunnan kaikkien asukkaiden käyttöön. Kunnioitusta herättää talkoopäivien lukumäärä, joka kertomuksenne mukaan yhteenlaskettuna oli peräti 4,5 kk siten, että joka päivä oli keskimäärin 4,6 talkoomiestä töissä keskimäärin 6 tuntia. Talkoohenki ja yhdessä tekeminen ovat kunnioitettavia arvoja ja toimivat toisistaan välittämisen polttoaineena. Haluankin tässä yhteydessä kiittää teitä kaikkia vapaaehtoistoimijoita merkittävästä panoksestanne seuranne, kyläläisten ja koko kunnan asukkaiden hyväksi.

Tällainen toiminta on toivottavasti myös lisännyt yhteisöllisyyttä ja varmistaa erilaisen liikunta- ja kulttuuritoiminnan jatkossakin. Lapsille talo tarjoaa ainakin kesäloma-aikaan ympäristön kokoontua ohjattuun liikuntaan. Ilahduttavaa on, että talo tarjoaa myös perheliikunnalle ja – toiminnalle paikan kaikkina vuodenaikoina. Ikäihmisillekin sopivaa liikuntaa on tanssi, joka on otettu ohjelmistoon.

Ministeriön jakamassa seuratuessa pyritään huomioimaan seuralähtöisyys ja seurojen erilaiset ja muuttuvat toimintaympäristöt. Liikunta- ja urheiluseurojen perustoiminnan kehittämiseen tarkoitettu valtionavustus kohdennetaan lasten ja nuorten liikuntaan sekä perheliikuntaan. Tänä vuonna jaettiin 5 miljoonaa euroa . Hakemuksia oli kaiken kaikkiaan 1162 ja tukea annettiin yhteensä 373 eri hankkeelle. Tässä yhteydessä voin luvata, että Västilän Voiman tuleva seuratukihakemus käydään erityisen tarkkaan läpi.

 

Ministeriö haluaa tukea matalan harrastuskynnyksen toimintaa, joten seuratuen avulla kiinnitetään huomiota myös harrastamisen hintaan. Olen ollut huolissani harrastamisen hinnan noususta. Ei voi olla niin, että harrastamisen hinta on esteenä lapsien liikuntaharrastukselle.

Liikuntaseuroihin kohdistuu erilaisia oman toiminnan ulkopuolelta tulevia kustannusvaikutuksia. Tämä lisää painetta nostaa harrastusmaksuja. Harrastamisen taloudellisia esteitä ei poisteta yksinomaan jakamalla valtionavustusta tai muuta taloudellista tukea. Kustannuskehityksen pysäyttämiseksi tarvitaan yhteisiä päämääriä ja tavoitteita lisätä kaikille mahdollisen liikunnan määrää.

Harrastamisen hinta-keskustelu onkin vilkkaassa käynnissä myös median myötävaikutuksella ja ministeriö on onnistunut pyrkimyksessään herättää aiheesta keskustelua. Tavoitteena on saada eri toimijat omalta osaltaan miettimään, miten harrastamisen hintaan voidaan vaikuttaa, koska perheiden maksettavaksi tuleva lasten harrastusmaksu määräytyy monesta eri tekijästä.

 

Seuran ja talon toiminta osoittaa, että muuttuneeseen tilanteeseen on pyritty vastaamaan. Voitte ylpeänä todeta, että olette pysyneet näissä muutoksissa voimissanne, kun olette kehittäneet toimintaan kysynnän ja muutoksen mukana.

Osa suomalaisista liikkuu seurojen ja yhdistyksien toiminnan piirissä. Tälle suomalaiselle väestönosalle on toivottavaa, että Västilän Voiman kaltaiset perinteikkäät ja vanhat seurat jatkavat toimintaansa muuttuneissa toimintaympäristöissä.

Parhaat onnittelut kunnioitettavasta sadan vuoden iän saavuttamisesta ja menestystä tulevalle sadalle vuodelle.