Ylöjärven urheilutalon vihkiäispuhe

Puheet

Ylöjärven Urheilutalon vihkiäiset, juhlapuhe

Arvoisa vihkiäisväki!

Minulle on suuri kunnia olla täällä juuri tänään, kun vietämme yhdessä peruskorjatun ja laajennetun uuden Ylöjärven Urheilutalon vihkiäisiä.

Urheiluministerinä pidän erittäin arvokkaana sitä, että Ylöjärvellä on uskallettu rohkeasti toteuttaa näin merkittävä hanke. Se tulee monin tavoin antamaan ihmisille mahdollisuuden liikunnan iloon. Iso kiitos siis kunnan päättäjille.

***

Hallituksen yksi keskeinen tavoite on liikunnallisen elämäntavan lisääminen. Elämme menneeseen verrattuna poikkeuksellista aikaa.

Ihmiset viettävät median ääressä päivittäin yli 8 tuntia ja pelkästään televisiota katsotaan 21 tuntia viikossa.

Työn fyysinen kuormittavuus on tasaisesti vähentynyt ja tällä hetkellä 1,3 miljoonaa kansalaista istuu 80 prosenttia työajastaan näyttöpäätteillä. Arjen fyysinen aktiivisuus on vähentynyt. Se on huolestuttavaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Liikuntapolitiikka on onnistunut suhteellisen hyvin tavoittamaan aktiivisesti liikkuvat. Liikunta on säilyttänyt ja osin jopa vahvistanut asemaansa väestön, erityisesti lasten ja nuorten suosittuna vapaa-ajan harrastuksena.

Perinteiseksi mielletyn, järjestetyn liikunnan ulkopuolella tilanne on kuitenkin huolestuttava: liikunnallisen elämäntavan lisääntymistä ei ole tapahtunut.

Suositusten mukaiseen liikunnan määrään yltää tällä hetkellä vain noin puolet lapsista, joka kymmenes aikuisväestöön kuuluva ja muutama prosentti ikäihmisistä.

Liikkuva elämäntapa tavoitteena ei ole pelkästään liikuntapoliittinen vaan erityisesti yhteiskuntapoliittinen asia.

Jokaisella ihmisellä pitää olla mahdollisuus liikkua. Liikunta kuuluu kaikille. On tärkeää, että panostamme sellaisiin olosuhteisiin, jossa liikkuminen mahdollistuu.

Kun tarkastelin Ylöjärven Urheilutalon käyttäjien tasaisesti nousevia käyttäjämääriä ja arvioita tulevista käyttäjämääristä, voin ilolla todeta, että Ylöjärvellä toteutetaan juuri liikuntaa osana yhteiskuntapolitiikkaa.

Tavoiteltaessa liikunnallista elämäntapaa meillä on vielä paljon tekemistä. Erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastukseen olisi edelleen panostettava. Keväällä julkaistiin tutkimus, jossa todettiin harrastamisen maksujen olevan jo joissain lajeissa niin korkealla tasolla, että siitä on tullut este osallistumiselle. Liikunnan harrastaminen ei kuitenkaan saa olla kiinni vanhempien rahapussin paksuudesta, vaan sen pitää olla jokaisen lapsen oikeus.

Yhteisiä töitä siis riittää. Lähitulevaisuudessa nyt elokuussa tullaan käymään valtion budjettiriihi, jossa päätetään myös tulevan vuoden liikuntabudjetista. Tavoitteeni on, että tuleva budjetti on liikunnallisen elämäntavan lisäämisen ohella myös työllisyyden budjetti, missä ihmisten mahdollisuuksia liikkua parannetaan käsi kädessä sen tärkeän periaatteen kanssa, että tänään tarvitsemme lisää työtä tässä ja nyt.

Siksi olisi viisasta satsata lisää lähiliikuntapaikkarakentamiseen ja lisätä seurojen ja järjestöjen mahdollisuuksia työllistää nuoria ohjaustehtäviin. Molemmat tukevat liikunnallisen elämäntavan toteuttamista sekä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämistä.

***

Arvoisa juhlaväki,

Tämä Ylöjärven Urheilutalo on hyvä esimerkki hyvin suunnitellusta ja toteutetusta liikuntapaikkahankkeesta.

Halli sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Tilojen monikäyttöisyys, toiminnallisuus ja saavutettavuus luovat erinomaiset edellytykset monimuotoisen liikunnan harrastamiselle.

Sen lisäksi tilat ovat myös viihtyisiä ja nykyaikaisia, mikä tuo aina lisäarvoa toteutukselle ja kertoo onnistuneista ratkaisuista; tästä kiitos niin rakennuttajalle, suunnittelijoille, rakentajalle kuin kaikille hankkeeseen osallistuneille.

Vesiliikunta on Suomessa yksi suosituimpia liikuntaharrastuksen muotoja ja täytyy sanoa, että tämä rakennus tarjoaa allastilaohjelmaltaan mahdollisuuden harrastaa vesiliikuntaa monipuolisesti aina vauvasta vaariin.

Kolmeen osaan jaettavassa liikuntahallissa on tilaa monien palloilulajien harrastamiselle ja myös kilpaurheilulle, josta näytteen saamme melko pian.

Monitoimisali tarjoaa mahdollisuuden monimuotoiselle ryhmäliikunnalle mm. tanssille ja baletille, 6-ratainen keilahalli ja kuntosalit nykyaikaisine kuntolaitteineen löytyvät. Lisäksi urheilutalossa on vielä tilava voimailusali sekä squash- ja pöytätennistila, joten voidaan todella puhua laajoja käyttäjäryhmiä palvelevasta liikuntapaikkakokonaisuudesta.

Matalan kynnyksen liikuntapaikkana Urheilutalo mahdollistaa ohjatun liikunnan lisäksi myös omaehtoisen liikunnan, fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen. Hienoa.

Hyvä vihkiäisväki!

Tänään ohjelmaan kuuluu vielä tyttöjen U19 lentopallomaaottelu Suomi –Viro. Molempien joukkueiden matka jatkuukin sitten Tampereelle ja Tarttoon, joissa jännitetään joukkueiden menestystä EM-kisojen merkeissä jo parin viikon kuluttua. Onnea!

Ylöjärven Ryhdille kiitos ottelun järjestelyvastuusta. Se osoittaa, että seuratoimintaan liittyy niin monenlaisia tekemisiä ja rooleja.

Täytyy jälleen nostaa hattua urheiluseurojen toiminnalle yleisestikin. On hienoa, että meillä on seuroja ja niissä aktiivisia ihmisiä, jotka tekevät mittaamattoman arvokasta työtä liikunnan ja urheilun edistämiseksi.

***

Hyvä juhlaväki,

Minusta tuntuu pirkanmaalaisena ministerinä erittäin hyvältä, että Ylöjärvellä on oltu rohkeita ja että opetusministeriö on voinut omalla panoksellaan olla mukana näin hienosti toteutetussa hankkeessa. Toivon, että Ylöjärveläiset ja laajemminkin lähikuntien asukkaat käyttävät näitä monipuolisia liikunnallisia mahdollisuuksia aina vauvasta vaariin.

Kiitos!