Aktiivista asuntopolitiikkaa jatkettava ensi hallituskaudella

Ajankohtaista, tiedotteet

(Ympäristöministeriön tiedote 20.1.)

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen loi ARA-päivillä 20.1. pitämässään puheessa katsauksen hallituskaudella tehtyihin lukuisiin asuntopoliittisiin toimenpiteisiin.

Hallituskauden aikana tehtyjä toimia ovat muun muassa omavastuukorkojen merkittävä alentaminen  ja käynnistysavustukset, lisävaltuudet asumisoikeusasunnoille, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennuttavan valtionyhtiö A-Kruunun toiminnan käynnistyminen, nuoriso- ja opiskelija-asuntojen lainaehtojen parantaminen, erityisryhmien asuntojen rakentamistukien lisäys, satsaukset lähiöiden kehittämiseen sekä ikäihmisten asumisen kehittämisohjelma. Lisäksi solmittiin historiallinen valtion ja Helsingin seudun täydentävä sopimus, jonka mukaan valtio rahoittaa seudun suuria liikennehankkeita, jos kunnat lisäävät kaavoitustaan neljänneksellä MAL-aiesopimuksiin nähden.

Viitanen korosti kuitenkin, että paljon on vielä tehtävää, ja että asuntomarkkinoiden toimiminen edellyttää koko ketjun panostusta.

Viitanen nosti puheessaan esille myös korjausrakentamisen merkityksen Suomen rakennuskannan hoitamisessa. Rakentamisen korjausvelan on 2013 arvioitu olevan 30–50 miljardia euroa. Haasteeseen on hallituskauden aikana vastattu mm. asunto-osakeyhtiöille myönnettävällä noin 100 miljoonan euron suuruisella perusparannuslainojen valtiontakauksella sekä peruskorjausten käynnistysavustuksilla, joiden suuruus vuosina 2013–2014 oli noin 155 miljoonaa euroa.

Korjausrakentamisen pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistä edistämään asetettiin hallituskaudella nk. ”remonttiryhmä”. Viitasen mukaan ryhmän ajatuksista moni tulisi ottaa huomioon jatkotyössä. Hyvänä ideana hän pitää esimerkiksi sitä, että kunnat jättäisivät perimättä lisärakennusoikeudesta syntyvän arvonnousun, jotta taloyhtiöt voivat käyttää sen kiinteistöjen ylläpitoon ja korjaukseen.

”Kaikki keinot ovat jatkossakin tarpeen, sillä valtaosa 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneesta suuresta asuinkerrostalokannasta on tulossa korjausikään. Kyse on ihmisten kodeista, joista on pidettävä huolta.”

Lähiöiden kehittämistoimista Viitanen nosti esiin mm. lähiöissä tapahtuvan asumisneuvonnan lisätuen, lähiöihin suunnatut miljoonien eurojen avustukset vuosittain sekä lähiöiden kokonaisvaltaista kehittämistä pohtivan lähiöneuvottelukunnan perustamisen.

”Mielestäni lähiöohjelmalle ja näille kehittämistoimille on ehdoton tarve myös tulevalla hallituskaudella.”

Lopuksi Viitanen vetosi, että asuntopolitiikan on jatkuttava aktiivisena myös tulevalla hallituskaudella.

”Taloustilanne uhkaa rajoittaa ja hidastaa yhä useamman kodin rakentamista ja korjausten aloittamista. Valtio on lyönyt isot kortit pöytään ja etsii jatkossakin ideoita rakentamisen pitämiseen vireänä ja asumisen tukemiseen. Työllisyys ja kodit kulkevat käsi kädessä. Mielestäni on olennaisen tärkeää, että nyt voimassa olevat määräaikaisiksi säädetyt tukitoimet saavat jatkoa tulevalla hallituskaudella.”

”Omavastuukorkojen alennettuja prosentteja, käynnistysavustuksia ja kunnille maan myymisen varovapautta tulisi ehdottomasti jatkaa. Käynnistysavustukset pitäisi myös laajentaa kaikkiin MAL-aiesopimuskuntiin.”

Asuntokaupan vauhdittamiseksi Viitanen kannustaa myös harkitsemaan tarkoituksenmukaisia omistusasuntojen tukimuotoja, korkovähennysten osittaista säilyttämistä ja tarpeen tullen ASP-lainojen kilpailukyvyn parantamista edelleen.

Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Tanja Sippola-Alho, p. 0295 250 220, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi