Eduskunnan eläinsuojeluryhmä: Eläinsuojelulakiluonnoksessa liikaa puutteita

Ajankohtaista, tiedotteet,Yleinen

Eduskunnan eläinsuojeluryhmän mielestä eläinsuojelulakiluonnosta pitää korjata ennen kuin esitys saapuu eduskuntakäsittelyyn. Suomi on valitettavasti jäänyt jälkeen muista pohjoismaista eläinten hyvinvoinnissa monilla mittareilla mitattuna. Nykyinen lainsäädäntömme ei takaa eläimille riittävän hyviä elinolosuhteita. Uudella eläinsuojelulailla on mahdollisuus muuttaa Suomi eläinten oikeuksien edelläkävijäksi koko Euroopassa.

Lakiluonnoksen pohjalta selkeitä puutteita on muun muassa eläinten lajityypillisen käyttäytymisen ja liikkumismahdollisuuksien varmistamisessa, jatkuvan juomaveden saannin turvaamisessa, koirien ja kissojen rekisteröinnin osalta sekä viranomaistoiminnan tehostamisessa. Lisäksi eläimen itseisarvo tulisi kirjata lakiin. Tällä hetkellä omaisuuden suoja ajaa eläinten oikeuksien yli mikä näkyy eläinsuojelurikosten rangaistuksissa. Eläinsuojeluviranomaiset tarvitsevat lisää resursseja ja nykyistä laajemmat valtuudet puuttua väärinkäytöksiin.

Eläinsuojelulain keskeisin tavoite on eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Vastuullinen tuottaja kyllä pitää huolta, että eläimillä on tilaa liikkua ja juomavettä on saatavilla. Lainsäädännöllä tulee turvata tietyt vähimmäisvaatimukset eläintenpidolle ja tämän osalta näyttää valitettavasti siltä, että uusi eläinsuojelulaki on vanhentunut jo voimaan astuessaan. Lakiuudistuksessa on hyvääkin kuten esimerkiksi eläimen tainnutuksen edellyttäminen poikkeuksetta teurastettaessa sekä piikki- ja sähköpantojen kieltäminen. Näistä välttämättömistä edistysaskelista huolimatta lakiuudistuksesta puuttuu kunnianhimoa. Olemme eduskunnan eläinsuojeluryhmässä tietoisia tuottajien tilanteesta ja kannatamme heidän elinkeinonsa harjoittamisen edellytysten huomioimista eläinsuojelulakia uudistettaessa. Tästä huolimatta 15 vuoden siirtymäaika on liian pitkä. Lainsäädännön tulee ohjata tuotantoeläimien parempaan kohteluun. Myös kuluttajat voivat osaltaan vaikuttaa tähän valinnoillaan.

Eläinsuojelulakiluonnosta on korjattava ennen kuin esitys tulee eduskunnan käsiteltäväksi. Toivottavasti kansalaisten, eläinten oikeuksia puoltavien järjestöjen ja Eduskunnan eläinsuojeluryhmän palaute otetaan ministeriössä vakavasti ja korjaaviin toimiin ryhdytään välittömästi. Tarvitsemme lain joka turvaa eläinten oikeudet pitkälle tulevaisuuteen.