Elokuvavuosi 2015 julistettiin avatuksi Suomen elokuvasäätiössä

Ajankohtaista, tiedotteet

(Suomen elokuvasäätiön tiedote)

Suomen elokuvasäätiön auditoriossa juhlistettiin Elokuvavuoden 2015 avajaisia. Noin 300 elokuva-alan ammattilaista kokoontui kuuntelemaan juhlapuheita kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselta, elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohnilta ja elokuvaohjaaja Amir Escandarilta.

Avajaispuheessaan ministeri Viitanen iloitsi kotimaisen elokuvan hienosta menestyksestä ja nosti esiin mm. tekijänoikeuslakiesityksen sekä yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän. Tärkeä päätös elokuva-alan kannalta oli myös elokuvatuen veropauden säilyminen, joka Viitasen mukaan on alan työllisyyden ja tuotantoyhtiöiden talouden kannalta välttämätöntä:

”Kulttuuripolitiikan näkökulmasta on täysin selvää, että tuotantotukea ei tule rinnastaa yleiseen yritystukeen. Elokuvasäätiöstä myönnettävä tuotantotuki, kullekin elokuvahankkeelle, arvioidaan aina kulttuurisin perustein.” kommentoi Viitanen. ”Taiteella ja kulttuurilla on laajemmat ulottuvuudet yhteiskuntaan kuin taloudellinen hyöty. Sen tähden taiteella ja kulttuurilla tulee myös olla erityisasema.”

Kulttuuripolitiikan lisäksi luovien alojen tulisi Viitasen mukaan olla osa myös elinkeino- ja työllistämispolitiikkaa: ”Meidän tulisi löytää uusia tapoja hyödyntää jo olemassa olevaa potentiaalia luovan kentän osaajissamme… Olisi syytä pohtia vakavasti esimerkiksi omaa Tekes-ohjelmaa luoville aloille.”

Myös elokuvatuotantojen kannustinjärjestelmä sai ministeriltä kannatusta: ”Alan kilpailukyky ja kasvu ja näiden myötä kotimaisen elokuvan mahdollisuudet ylläpitää parasta laatua, ovat pitkälti riippuvaisia maailmalla yleistyneistä kannustinjärjestelmistä. Ne näyttävät olleen viime vuosien merkittävin kansainvälisiä tuotantoja eri maihin ohjaava tekijä… Uskon, että kannustinjärjestelmä olisi juuri sen kaltainen toimenpide, jolla voitaisiin luoda uusia työpaikkoja, paitsi audiovisuaaliselle alalle myös palvelualoille. Se vahvistaisi kilpailukykyä ja toisi valtiolle verotuloja. Se vahvistaisi koko suomalaista elokuva-alaa.”