”Emme voi jäädä kuten nykyinen hallitus rukkaset maassa odottamaan tulevaa”

Ajankohtaista, tiedotteet
Puheenjohtaja Antti Rinne, vaihtoehtobudjetin valmistelua vetänyt Timo Harakka, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja kansanedustaja Pia Viitanen SDP:n vaihtoehtobudjetin tiedotustilaisuudessa Helsingissä 13. marraskuussa 2018.SDP kannattaa Islannin mallia, joka muun muassa parantaa nuorison hyvinvointia.

SDP julkaisi vaihtoehtobudjettinsa vuodella 2019 tänään eduskunnassa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli tilaisuuden aluksi budjetin uutuutta, ilmiöpohjaista budjetointia. Se auttaa huomioimaan myös ongelmat, jotka eivät tunne perinteisiä hallintorakenteita.

Tällaisia vaihtoehtobudjetissa noteerattuja ilmiöitä ovat niin kutsutun Islannin mallin soveltaminen Suomeen sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Islannin mallissa on kyse nuorten osallisuuden parantamisesta ja päihteiden käytön vähentämisestä laajalla yhteisöllisellä toimintamallilla.

SDP tiivistää esittävänsä viittä suurta uudistusta ja viittä investointia, joilla vahvistetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouskasvun pohjaa, ihmisten osallisuutta ja yhteiskunnan eheyttä. Ne luovat pohjan työllisyysasteen kestävälle nousulle ja turvaavat julkisen talouden kestävyyttä.

Viisi uudistusta ovat oppivelvollisuuden laajentaminen ja toisen asteen maksuttomuus, varhaiskasvatusuudistus, perhevapaauudistus, sosiaaliturvan uudistaminen SDP:n yleisturvamallin pohjalta sekä työllisyyttä ja kestävää kehitystä tukeva verouudistus.

Investoinnit keskittyvät koulutukseen, tutkimukseen, sivistykseen ja kulttuuriin, innovaatioihin ja vientiin, köyhyyden poistamiseen, työllisyyspolitiikan vahvistamiseen sekä työssäkäyntiä tukevaan infraan.

Esimerkiksi SDP:n panostukset osaamisen, sivistykseen, tieteeseen ja kulttuuriin ovat yhteensä 608 miljoona euroa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne toi budjetin esittelytilaisuuteen terveisiä lahtelaisesta ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa hän oli käynyt juuri vierailulla. Rinne kertoi kysyneensä 30 hengen oppilasryhmältä, kuinka monella on kavereita, joiden koulu on päättynyt peruskouluun. Noin 10 hengen käsi oli noussut. Tällä esimerkillään Rinne pyrki kuvaamaan, miten tärkeää oppivelvollisuuden pidentäminen on.

Peruskoulun varaan jääneistä vain noin 44 % työllistyy.

Rinne luonnehti SDP:n vaihtoehtobudjettia tulevaisuusorientoituneeksi, peräpeiliin hallituksen epäonnistuneisiin ongelmanratkaisuyrityksiin ei enää juuri tuijoteta.

– Olemme pystyneet joka vaihtoehtobudjetissa torjumaan hallituksen eriarvoistavat leikkaukset erityisesti työelämän ulkopuolella oleviin ihmisiin, niin tässäkin budjetissa. Lähtökohta on se, että suomalaista yhteiskuntaa, talouspolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa voi tehdä oikeudenmukaisella tavalla. Vaihtoehtobudjettimme päätyy yli 500 miljoonaa pienempään alijäämään kuin hallituksella on. Kaikki budjettiimme sisältyvä on täysin toteutettavissa olevaa hallitukselta (täysistunto)salissa tulevasta kritiikistä huolimatta. Olisin valmis saman tien pääministerinä viemään eteenpäin, Rinne sanoi.

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen esitteli vaihtoehtobudjettiin sisältyvää suomalaista sovellusta niin kutsutusta Islannin mallista. Islannissa muun muassa nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt merkittävästi noin parikymmentä vuotta toteutetun ohjelman seurauksena.

– Halusimme tehdä ajattelutyötä, millainen olisi Islannin ihme Suomessa, Suomen malli, Viitanen sanoi Islannin ja Suomen jalkapallo-ottelusta saatu huivi kaulallaan.

Vaihtoehtobudjetissa on ensimmäisiä askeleita mallin toteuttamiseen. Yksi askeleista on harrastusten tuominen kouluun, niin kutsuttu joustava koulupäivä. Koulujen tiloja pitäisi muun muassa voida käyttää enemmän harrastuksiin. Toinen ajatus on se, että seurat ja yhdistykset voisivat kuljettaa lapsia harrastuksiin vanhempien sijaan. Kolmas SDP:n tavoite on turvata harrastusmahdollisuus kaikille, myös heille joilla ei ole varaa. Tähän Islannista osin mallia hakevan Suomen mallin käynnistämiseen SDP on budjetoinut 50 miljoonaa euroa.

– Alkuvaiheessa kolmessa halukkaassa maakunnassa mallia voitaisiin testata kolmen vuoden ajan, Viitanen esitti.

SDP:n eduskuntaryhmän budjettivastaava, kansanedustaja Timo Harakka muistutti, että Suomi on tällä hetkellä nousukauden huipulla ja nykyistä kuoppaisempiin aikoihin on varauduttava. 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseksi tarvitaan uudistuksia ja investointeja.

– Emme voi jäädä kuten nykyinen hallitus rukkaset maassa odottamaan tulevaa.

Harakka painotti, että SDP:n budjetissa verotus on myös hyvinvoinnin ja julkisen talouden rahoituksen aito työkalu, toisin kuin Sipilän hallituksella.

– Verotuksen periaate on tiiviit pohjat ja matalat kannat.

Alimpien ansiotulojen verotusta voidaan SDP:n mallissa laskea.

– Verotuloa pitää ottaa sieltä, mistä on vähiten haittaa talouden toiminnalle ja alentaa sieltä, mistä on eniten hyötyä.

Harakka totesi, että Sipilän hallitus on alentanut veroja muun muassa apteekkareilta ja metsänomistajilta. Näitä hallituksen verotuksellisia toimia yhdistää Harakan mukaan se, ettei niillä ole työllisyys- ja kasvuvaikutuksia.

– Siltä osin hallitus on tuhlaajapoikahallitus.

Työtulotuki käyttöön.

SDP tiivistäisi veropohjaa muun muassa lähdeverolla, joka toisi verolle muun muassa ulkomaisten sijoitus- ja eläkerahastojen osingot. Tämä toisi tuloja 400 miljoonaa euroa. Lähdevero koskisi myös vastaavia suomalaisia yhteisöjä ja kuten ammattiyhdistyksiä. Antti Rinne totesi pitävänsä mallia oikeudenmukaisena kokonaisuutena.

SDP poistaisi konsernilainojen korkojen verovähennysoikeuden porsaanreiät ja supistaisi sijoitusvakuutusten veroetua. Sipilän hallituksen toteuttamat yrittäjävähennyksen, metsälahjavähennyksen ja suuren perintöjen veroedut SDP poistaisi.

Verotus kevenisi ottamalla käyttöön työtulotuki. Teknisesti kyse on siitä, että vero voisi laskea jopa negatiiviseksi. Yrittäjien arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa SDP nostaisi 30 000 euroon. Kotitalousvähennys tulisi myös pienituloisille.

– Minua on aina ottanut sydämestä, kun todella kevein perustein soimataan siitä, ettei SDP huomioi yrittäjiä. Olemme pitäneet kolme vuotta esillä arvonlisävelvollisuuden alarajan nostoa. Sitä pienyrittäjät kaikkein eniten toivovat. Ennen kaikkea start up -yritysten, mikroyritysten, yksinyrittäjien ja pienten ja keskisuurten yrittäjien asemaan meillä on ollut ehdotuksia. Nimenomaan pienituloiset yrittäjät hyötyisivät esityksistämme.

– SDP:n mallissa pienituloiselle palkansaajalle ja eläkeläiselle jää enemmän käteen kuin hallituksen mallissa. 4700 euron kuukausituloihin asti SDP:n malli hyödyttää palkansaajaa. Voidaan sanoa, että keskiluokan asia on myös SDP:n asia, Harakka summasi eri veromuutosten vaikutuksia.

Hän painotti sitä, että tulonjakoprofiili tulisi oikeudenmukaiseksi ja pienituloisia hyödyttäväksi toisin kuin hallituksen mallissa.

– Hallituksen viimeisessä budjetissa vanha kuristuslinja jatkuu ja siinä pienituloisin viidennes häviää pikkuisen vielä lisää. SDP:n kunnia-asia on, että pienituloisimmat hyötyvät ja vihdoin viimein kaikkein suurituloisin kymmenys otetaan talkoisiin mukaan.

Demokraatti 13112028