Hallituksen esitykset rikkovat työelämän yhdenvertaisuutta

Ajankohtaista, tiedotteet

SDP:n Lauri Ihalaiselta harvinaisen tiukkasanaista palautetta hallitukselle: ”En olisi kuuna päivänä uskonut”

SDP:n kansanedustaja Lauri Ihalainen vaatii hallitusta perääntymään suunnitelmistaan yksipuolisesti heikentää entisestään työntekijöiden irtisanomissuojaa. Ihalainen pitää kehysriihessä tehtyjä päätöksiä helpottaa alle 20 työntekijän yritysten yksilöperusteisia irtisanomisia sekä nuorten palkkaamista nykyistä helpommin määräaikaisiin työsuhteisiin eriarvoistavina.

─ En olisi kuuna päivänä uskonut, että hallitus kaiken sen jälkeen, miten se on heikentänyt työttömyysturvaa, takaisinottovelvollisuutta ja pidentänyt koeaikoja, ryhtyy vielä lisäämään epävarmuutta työntekijöiden keskuudessa päätöksillään. Kehysriihessä tehdyt päätökset osoittavat hallituksen ajattelevan, että työttömyyden syyt ja vastuu työllistymisestä ovat vain yksilöllä. Yhteiskunnalla tai työnantajalla ei tässä ajattelussa ole minkäänlaista vastuuta työllisyydestä. Irtisanomissuoja ei Suomessa ole nykyiselläänkään vahva suhteessa muihin Euroopan maihin, Ihalainen totesi puheessaan SDP:n Pohjanmaan piirin piirikokouksessa lauantaina.

Ihalainen pitää virheellisenä hallituksen ajattelutapaa siitä, että irtisanomissuojaa heikentämällä työllisyys kohenisi. Hän muistuttaa, että esimerkiksi alle 20 työntekijän yrityksissä työskentelee tällä hetkellä yli 500 000 suomalaista, joiden asema työmarkkinoilla muuttuu hallituksen päätösten jälkeen radikaalisti.

─ Kyse on viime kädessä yhdenvertaisuudesta työmarkkinoilla. Ei voida lähteä siitä, että yrityksen koko tai työntekijän ikä olisivat peruste irtisanomiselle. On mahdollista, että yritykset saattavat alkaa pilkkomaan omia toimintojaan päästäkseen alle kahdenkymmenen työntekijän kokonaisuuksiin. Eittämättä tämä lisäisi määräaikaisten työsuhteiden määrää ja vauhdittaisi silppu- ja pätkätöiden markkinoita.

Hallituksen luovuttava epäoikeudenmukaisista ja eriarvoisuutta lisäävistä hankkeistaan

Ihalainen hämmästelee, ettei hallitus ole valmistellut kehysriihen päätöksiään kolmikantaisesti neuvottelupöydässä, vaan omaa ohituskaistaansa käyttäen. Hän varoittelee, että edistäessään hankkeitaan hallitus tulee törmäämään moniin ongelmiin ja aikaansaamaan vain sekasotkua.

─ Vetoan hallitukseen, että se ei missään tapauksessa ryhtyisi tuomaan eduskuntaan tällaisia epäoikeudenmukaisia esityksiä, jotka lisäävät eriarvoisuutta eivätkä ratkaise työllisyyden ongelmia. Ei runnota työmarkkinoihin merkittävästä vaikuttavia hankkeita ilman laajaa, kolmikantaista keskustelua. Leikkaamisen sijaan työttömyysturvaa pitäisi kehittää. Hyvä koulutus ja kattava työttömyysturva parantavat työntekijöiden kykyä siirtyä ammatista toiseen.

SDP ymmärtää ja arvostaa pieniä- ja keskisuuria yrityksiä. Ihalaisen mukaan niitä pitääkin tukea ja siksi puolue on esittänyt työllistämissetelin käyttöönottoa, ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottavaa 20 000 euron veroporkkanaa sekä arvonlisäveron alarajan nostamista 30 000 euroon. Nämä olisivat Ihalaisen mielestä fiksumpia ja tehokkaampia keinoja työllistämiskynnyksen madaltamiseksi, kuin hallituksen toimet.

Ihalainen: Hallituksen esitykset rikkovat työelämän yhdenvertaisuutta