Hallitus leikkaa jälleen vähäosaisilta – SDP vaatii politiikkaan muutosta

Ajankohtaista, tiedotteet

“Tänään eduskunnan salissa puhuimme pitkään tästä. Ei voi olla oikein, ettei hallituksen almanakassa koskaan löydy tilaa heikompiosaille. Kun talous on heikko ”on leikattava”, kun talous kasvaa ”on leikattava”….ei se näin voi mennä!”

***

Eduskunta keskusteli tänään hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan kansaneläkkeen ja muiden etuuksien indeksitarkistuksia vuonna 2019. Kansaneläkeindeksi jäädytettäisiin vuoden 2018 tasolle.

Sosialidemokraatit eivät hyväksy hallituksen esitystä kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä, vaan huomauttavat, että käytännössä kyse on ihmisten perusturvaetuuksien leikkaamista.

SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljunen esitteli SDP:n vastalauseen täysistunnossa ja totesi hallituksen toimillaan heikentäneen pienituloisten ihmisten asemaa, lisänneen eriarvoisuutta ja syventäneen köyhyyttä.

– Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien korotukset ovat olleet jäässä koko hallituskauden, ja etuuksiin on tehty näiden lisäksi myös tasoleikkaus. Jäädytykset kohdistuvat kaikkiin perusturvaetuuksiin ja leikkaavat ensi vuonna perusturvaa noin 68 miljoonalla eurolla. Vuodesta toiseen kasautuvat indeksijäädytykset ja muut heikennykset esimerkiksi lääkekorvauksiin ja asumistukeen sekä asiakasmaksujen korotukset osuvat kipeästi kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, hän jatkoi.

Indeksitarkistuksia koskeva hallituksen esittämä muutos on tarkoitettu pysyväksi. Sitä ei siis kompensoitaisi seuraavissa kansaneläkeindeksin tarkistuksissakaan.

Kiljunen totesi, että erityisen irvokasta hallituksen leikkauspolitiikassa on jäädytysten kohdentaminen myös rintama- ja veteraanilisiin.

Kiljunen summasi, että valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan nyt ehdotettavat indeksijäädytykset yhdessä aiempien indeksileikkausten kanssa lisäävät pitkäaikaista tarvetta viimesijaiselle toimeentulotuelle ja heikentävät heikoimmassa asemassa olevien kotitalouksien mahdollisuutta kohtuulliseksi katsottuun vähimmäiskulutukseen.

– Vuonna 2018 yksinasuvan työmarkkinatuen saajan tulot jäävät noin 20 prosenttia kohtuulliseksi katsotusta vähimmäiskulutuksesta.

– Emme voi hyväksyä hallituksen jatkuvia perusturvaleikkauksia, jotka osuvat toistuvasti samoihin ihmisiin ja ajavat ihmisiä köyhyyteen ja viimesijaisen toimeentulotuen asiakkaiksi.

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen muistutti, että ”tässä nyt on käytännössä esillä esitys, jossa hallitus leikkaa eläkkeitä”.

– Eli samaan aikaan kun hallitus käy viikonloppuisin tuolla tupailloissa kertomassa, vaatimassa parannuksia eriarvoisuuden torjumiseen ja eläkeläisköyhyyden vähentämiseen, niin nyt täällä konkreettisesti me olemme tämän esityksen edessä, jossa leikataan eläkkeitä.

Viitanen vaatikin, että olisi kohtuullista ja inhimillistä perua indeksileikkaukset, jotka hallitus tekee nyt jo neljännen kerran peräkkäin.

– Minä toivon, että omatunto löytyy, Viitanen vaati.

Demokraatti 10122018