”Hallitus on lakia valmistellessaan nähnyt eläimet ainoastaan tuotantovälineinä”

Ajankohtaista, tiedotteet

SDP:n kansanedustaja Pia Viitasen mielestä hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi ei ole sillä kunnianhimon tasolla, jolla sen tulisi olla tänä päivänä. Kansalaismielipide kertoo tarpeesta tiukkaan ja edistykselliseen eläinsuojelulakiin.

”Eläinsuojelujärjestöt ovat ymmärrettävästi pettyneitä lain vaatimattomasta tasosta. Selvitysten mukaan suomalaisten asenteet ovat muuttuneet koko ajan eläinsuojelumyöteisimmiksi, ja yli 100 000 ihmistä on allekirjoittanut eläinsuojelujärjestöjen adressin tiukan eläinsuojelulain puolesta.”

Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi saadaan eduskunnan käsittelyyn ensi viikolla. Esitys on kerännyt valmistelunsa aikana runsaasti kritiikkiä. SDP on jättänyt lakiin kriittisen lausunnon ja vaatinut mm. jatkuvan vedensaannin turvaamista eläimille.

”Eläinsuojelulain valmistelussa on näkynyt sama ilmiö kuin hallituksen muussakin ympäristöä koskevassa ajattelussa: tämä hallitus on lakia valmistellessaan nähnyt eläimet ainoastaan tuotantovälineinä”, Viitanen sanoo tiedotteessaan.

Hän pitää hyvänä, että hallitus suostui viime metreillä esityksemme mukaisesti lisäämään vedensaannin vaatimuksen lakiin, joskin tietyin poikkeuksin.

”On kuitenkin yhä epäselvää, millaisia nämä poikkeustapaukset tulevat olemaan. Valiokunnan on selvitettävä, onko lain kirjaus riittävä estämään eläinten kaltoinkohtelua.”

”Lisäksi esitimme, että laissa otettaisiin askel parsinavetoista luopumisen suuntaan kieltämällä uusien parsinavetoiden rakentaminen. Tähän hallitus ei kyennyt.”

Viitanen on pettynyt myös siihen, että eläimen itseisarvon käsitettä ei palautteesta huolimatta kirjattu itse lakiin, vaikka perusteluissa se esiintyy. SDP kannatti eläimen itseisarvon kirjaamista lakiin.

Viitasen mukaan myös valvontaviranomaisilla pitää olla vankkoja keinoja puuttua eläinsuojelutapauksiin.

”SDP on kantanut huolta vakavista eläinsuojelutilanteista ja peräänkuuluttanut viranomaisille keinoja puuttua niihin. On kestämätöntä kuulla tilanteista, joissa eläimiä kohdellaan kaltoin vuodesta toiseen, mutta tilanteeseen puuttuminen on vaikeaa, sillä eläimet eivät ole välittömässä hengenvaarassa. Lakia käsiteltäessä valiokunnassa pitää katsoa, ovatko lain kirjaukset tältä osin riittäviä.”

Viitanen kertoo tervehtivänsä ilolla Helsingin poliisiin perustettavaa eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmää. Tämä tutkintaryhmä keskittyy hänen mukaansa kuitenkin Helsinkiin sijoittuviin rikosepäilyihin, samanaisia yksiköitä tarvitaan myös muualle Suomeen.

Viitanen kysyy myös eläinsuojeluasiamiehen viran perään, jota nykyinen hallitus ei enää ottanut ohjelmaansa.

”Tämäkin tilanne vaatii pikaista korjaamista. Eläinsuojeluasiamiehen virka tulee perustaa uudelleen ja vakinaistaa. Eläinten oikeuksiin liittyvät asiat, kuten tuotantoeläinten hyvinvointi, ruuan alkuperäkysymykset sekä kiinnostus lemmikkieläinharrastusta kohtaan luovat tarpeen itsenäiselle valtion viranomaiselle.”

 

https://demokraatti.fi/pia-viitanen-pettyi-hallitus-on-lakia-valmistellessaan-nahnyt-elaimet-ainoastaan-tuotantovalineina/