Hallitus päätti perustaa eläinasiamiehen viran

Ajankohtaista, tiedotteet

Uudessa hallitusohjelmassa monessa asiassa mennään parempaan suuntaan. Tässäkin. Viime kaudella eläinsuojeluvaltuutetun virka lopetettiin, nyt toisin. Myös eläinsuojelulakiin tulee parannuksia edellisestä versiosta. Pidetään huolta myös eläinystävistämme🐾❤️

***********

Hallitus päätti perustaa eläinasiamiehen viran – eläinten hyvinvointilaki on myös uuden hallituksen työlistalla

Hallitus päätti perustaa eläinasiamiehen viran ja sijoittaa sen Seinäjoelle. Vielä on kuitenkin auki, millainen on asiamiehen työn tarkka sisältö ja milloin asiamies aloittaa työnsä.

Vielä ei tiedetä, koska Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmaan kirjattu eläinasiamiehen virka perustetaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan virkaa viedään eteenpäin todennäköisesti eläinten hyvinvointilain uudistamisen yhteydessä.

Hallitusohjelmassa puhutaan eläinasiamiehestä, mutta ministerin mukaan nimitys muuttunee yhtenäisyyden ja nykyaikaisuuden nimissä eläinasiavaltuutetuksi.

– Tänä päivänä meillä on jo olemassa esimerkiksi hiljattain viiden vuoden määräajaksi nimitetty elintarvikemarkkinavaltuutettu.

Eläinasiamiehen sijaintipaikaksi osoitetaan hallitusohjelmassa Seinäjoki.

– Virka perustetaan Ruokaviraston yhteyteen Seinäjoelle, joka on viraston pääpaikka. Näin valtuutettu toimii tiiviisti toimialan parissa, Leppä selvittää.

Eläinasiavaltuutetun työn sisällöstä ei myöskään ole vielä täsmällistä tietoa tai päätöksiä.

Vuosia edellisestä

Vuodesta 2013 vuoden 2015 loppuun saakka Suomessa toimi eläinsuojeluasiamies, joka oli hallinnollisesti maa- ja metsätalousministeriössä toimiva itsenäinen viranomainen.

Tähän työhön kuului eläinten hyvinvoinnin parantaminen yhteiskunnassa yleisellä tasolla. Eläinsuojeluasiamies ei hoitanut yksittäisiä eläinten asioita.

Virka lopetettiin määrärahojen puutteen vuoksi.

Elintarvikemarkkina- eli ruokavaltuutetun tehtäviin taas kuuluu elintarvikeketjun toimintaan liittyvien suositusten, lausuntojen ja ehdotusten antaminen sekä hyviin liiketapoihin liittyvää tiedotus ja neuvonta.

Kaatui viime metreillä

Eläinten hyvinvointilaki raukesi keväällä aivan viime metreillä, kun Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sote- ja maakuntauudistus kaatui.

Rauenneessa esityksessä eläinten hyvinvointiin liittyvät valvontatehtävät olisi siirretty kunnilta ja aluehallintoviranomaisilta maakunnille.

Nyt uuden hallituksen astuttua remmiin sille mieluisan maakuntatason hallinnon malli ei ole vielä selvillä.

– Yksi ratkaisu voisi olla, että tuo valvonta-asia kirjoitetaan uuteen lakiin voimassa olevan käytännön mukaan, ja siihen tehdään muutoksia sitten, kun asia selkiytyy, sanoo erityisasiantuntija Tiina Pullola maa- ja metsätalousministeriöstä.

Vaikeuksia oli

Hallitusohjelman perusteella lakiesitykseen ei hänen mukaansa tarvitse tehdä suuria muutoksia verrattuna kalkkiviivoilla rauenneen lain sisältöön.

– Hallitusohjelmaan sisältyvät uusien parsinavetoiden kielto ja eläinkaupan tarkempi sääntely pitää siihen lisätä.

Hallitusohjelmaan kirjattu koirien ja kissojen rekisteröinnistä ja tunnistusmerkinnöistä huolehtiminen voidaan Pullolan arvion mukaan sisällyttää toiseen lakiin.

Hallitusneuvottelujen yhteydessä uutisoitiin (MT 23.5.) puolueiden välillä olleista vaikeuksista päästä yksimielisyyteen eläinsuojelulain uudistamisesta.

Esille on noussut muun muassa se, ettei turkistarhausta käsitellä hallitusohjelmassa. Elinkeino jakaa jyrkästikin mielipiteitä hallituspuolueissa.

Viimeksi rahat loppuivat

Suomessa toimi eläinsuojeluasiamies vuosina 2013–2015. Virkaa hoiti eläinlääketieteen lisensiaatti Sari Salminen. Virka lakkautettiin runsaan kahden vuoden olemassaolon jälkeen määrärahojen puuttumisen perusteella.Eläinsuojeluasiamiehen työpaikka sijaitsi tuolloin Helsingin Viikissä, Eläinten hyvinvointikeskuksen yhteydessä. Nyt eläinasiamies (-valtuutettu) sijoittuu Seinäjoelle Ruokaviraston yhteyteen.

Eläinsuojeluasiamiehen viran palauttamista vaativat eduskunnassa viime vaalikaudella muun muassa sdp:n Pia Viitanen ja vasemmistoliiton Silvia Modig. Vihreät nosti eläinasiamiehen viran perustamisen esille vihreille tärkeänä poimintana hallitusohjelmasta.  

 

https://www.aamulehti.fi/a/6b5de722-c893-4e6f-9751-e7256a0974ec