Heinäluoman johtaman tarkastusvaliokunnan työ sai laajaa kiitosta

Ajankohtaista, tiedotteet

Eduskunnan tarkastusvaliokunta vaatii kotouttamispolitiikan uudistamiseksi laajaa toimenpideohjelmaa. Tarkastusvaliokunnalla on ollut jo toista vuotta käynnissä iso hanke, jolla on selvitetty, miten kotoutuminen Suomessa onnistuu.

*****

Mietinnössä esitetään lukuisia keinoja politiikan tehostamiseksi ja parantamiseksi.

Lue lisää: ”Kotouttamistoiminta on heikommassa hapessa kuin on luultu” – eduskunnan tarkastusvaliokunta vaatii isoa muutosta kotouttamiseen

Maarit Feldt-Ranta: Kotouttamispolitiikassa on epäonnistuttu – ”Tarvitaan myös velvoittavuutta”

Mietintö oli jo tänään täysistunnon käsittelyssä. Lähinnä keskustelussa keskityttiin kiittämään Heinäluoman ja tarkastusvaliokunnan työtä.

– Itse asiassa en juuri mistään ole eri mieltä, sanoi työministeri Jari Lindström (sin.), joka hallituksessa kantaa päävastuuta kotouttamispolitiikasta.

Tarkastusvaliokunnan mietintö esittää kovaakin kritiikkiä siitä, ettei kotouttamistoiminta ole onnistunut.

Lindstöm antoi ymmärtää, että osa valiokunnan huomioista on jo sellaisia, jotka ovat valmisteilla. Hän kuitenkin tunnusti, että myös epäonnistumisia on ja nosti esiin esimerkiksi työllistymisen vaikeudet ja kotouttamisjärjestelmän monimutkaisuuden.

”Tämän mietinnön arvo on siinä, että se on yksimielinen.”

Lindström sanoi olevansa samaa mieltä kuin mietinnön esittelypuheenvuoron käyttänyt Heinäluoma, että asioita on saatava nopeasti liikkeelle tulevan hallituskauden alusta.

Lindström painotti myös, että kotoutuminen on ensisijaisesti kotoutujan omalla vastuulla.

SDP:n kansanedustaja Tarja Filatov pitää hyvänä, että on löytynyt yhteinen näkemys kotoutumisen kehittämisestä. Hän kiinnitti huomiota siihen, että perheiden tarpeet on otettava huomioon. Jos kotoutumisen olisi tapahduttava jo ensimmäisen vuoden aikana, pitäisi kuitenkin löytää välineitä ja joustoja esimerkiksi perhevapaalla olevan kotouttamiseen.

– Tämän mietinnön arvo on siinä, että se on yksimielinen, Lauri Ihalainen (sd.) tiivisti.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kiitti valiokuntaa erinomaisesta mietinnöstä. Valiokunnan jäsenenä hän toisti sen viestiä siitä, että kotouttamisen velvoittavuutta on lisättävä. Kotoutumisen mittaamiseen tarvitaan Immosen mukaan selkeät mittarit.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen arveli, että kotouttamistoiminta on voinut jäädä heikkoon kuntoon sen vuoksi, että ministeri Lindströmillä oli alkuvaalikaudesta niin valtava työmäärä tämän toimittua tuolloin myös oikeusministerinä.

Tilastoinnin puute hätkäytti.

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen piti hätkähdyttävänä sitä, ettei kotouttamisesta ja sen velvoittavuudesta ole kunnon tilastointia käytössä. Viitasen mukaan mietintö antaa hyvän pohjan tulevalle vaalikaudelle.

Touko Aallon (vihr.) mukaan kotoutumisen nopeuttaminen ja toimivuuden parantaminen on koko eduskunnan yhteinen havainto. Hän muistutti siitä, että jokainen ihminen on yksilö, jonka elämä on aina kokonaisuus. Esimerkiksi oikeus omaan perheeseen on keskeinen asia kotouttamisessa.

Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen näki mietinnössä hyviä elementtejä mutta myös kehitettävää. Hänkin painotti ihmisten yksilöllisten elämäntilanteiden huomioimista.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaati keskustelua kielikoulutuksen laadusta. Hän huomautti, että kursseilla voidaan tehdä bisnestä ja opetuksen laatu ja saatavuus kärsii. Hän ihmetteli, miten voi tulla johtopäätökseen, jossa vastaus kotouttamisen toimimattomuuteen on kotoutuksen lyhentäminen, jos kerran kotouttaminen ei toimi.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto kiitti valiokuntaa ja sen puheenjohtajaa hyvin tehdystä työstä. Hän nosti esiin pari asiaa: Ketään ei saa syrjiä työnhaussa nimen tai ihonvärin perusteella. Maahanmuuttajayrittäjiltä hän toivoi, että he voisivat olla opastamassa muitakin maahanmuuttajia yrittämisen alkuun.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah pelkää, että liian nopea kotouttaminen voisi kääntyä maahanmuuttajanaisia vastaan. Essayah jatkoi, että kielikursseja pitäisi voida järjestää niin, että pienet lapset voisi ottaa niille mukaan, eikä äitiydestä tule kotoutuksen este.

Demokraatti 23012019