”Iloitsen siitä, että kansa päätti 14.4. ottaa kiven pois pullasta”

Ajankohtaista, tiedotteet

SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen on pitänyt vappupuheensa Akaalla ja Vesilahdella. Viitanen pitää eriarvoisuuden torjumista kaikilla tasoilla tulevan vaalikauden punaisena lankana.

– Eduskuntavaaleja käydessämme koin vahvasti, että ihmisten sydän sykki sanomalle eriarvoisuuden torjumisesta. Politiikalle, jossa edellisen hallituksen almanakasta ei löytynyt tilaa pienelle ihmiselle, koska varakkaat varasivat ajan ensin, ei haluttu enää nähdä jatkoa, Viitanen sanoi.

Viitasen mukaan nyt, kun uutta hallitusta muodostetaan sosialidemokraattien johdolla, on kansankunnan yhteistä bussia lähdettävä kuljettamaan suuntaan, jossa jokainen pidetään mukana, laitetaan stoppi epäoikeudenmukaisille leikkauksille, ja jossa työelämän säännöt tehdään sopimalla, ei sanelemalla.

– Viime aikoina olemme nähneet ikävät seuraukset politiikasta ja arvovalinnoista, joissa voitontavoittelu on mennyt ihmisarvon edelle. Viittaan tällä muun muassa räikeisiin esimerkkeihin vanhusten hoivan tilasta. Ei voi olla niin, ettei tällä maalla olisi varaa pitää huolta niistä ihmisistä, jotka ovat vuosien varrella kovalla työllä hyvinvointiamme rakentaneet.

– Vanhusten hoivapalvelut on laitettava kuntoon. Siihen on satsattava. On oikein, että vaalien alla SDP sanoi, ettei se lähde hallitukseen, joka tätä ei tee. On oikein, että olemme vaatineet 0.7 hoitajamitoitusta lakiin, valvonnan parantamista ja vanhusten kotihoidon resurssien turvaamista.

”Säästämme tulevaisuudessa ison summan rahaa.”

Viitanen pitää tavoitetta pienten eläkkeiden nostamisesta sadalla eurolla keskeisenä.

– Tavoitteemme nostaa pienituloisten alle 1400 euroa kuukaudessa eläkettä saavien tuloja asteittain sadalla eurolla kuukaudessa, vaatii ripeää etenemistä ja pidän tärkeänä, että se toteutetaan tulevan vaalikauden aikana.

– Jo vuosi sitten ihmettelin, että silloiset hallituspuolueet, jotka kyllä sanoissaan vaativat eläkeläisköyhyyden torjumista, kuitenkin arvostelivat tätä tavoitetta. Se ei heidän mielestään ollut realistinen, vaikka samaan aikaan ”realistista” oli luvata miljardiluokan veronkevennyksiä hyvätuloisille.

Viitanen haluaa, että leikkauspolitiikan sijaan tehdään uudistuspolitiikkaa.

– Kaikille lapsille on tarjottava oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä maksuttomiin toisen asteen opintoihin. Tämä on paitsi inhimillisesti oikein, myös talouspoliittisesti viisasta. Sillä, että panostamme osaamiseen, torjumme lapsiköyhyyttä tai ehkäisemme nuorten syrjäytymistä, säästämme tulevaisuudessa ison summan rahaa.

”Eikö resepti toimisi paremmin ilman kiveä?”

Viitanen muistutti myös edellisen hallituksen tekemästä aktiivimallista, joka hänen mukaansa on noussut viime kauden kestämättömien arvovalintojen yhdeksi symboliksi.

– Kun kysyin mihin tällaista ihmisten oikeustajua loukkaavaa mallia tarvitaan, vastasi ministeri Jari Lindström (sin.) ”tämä on kivi pullassa, joka on vain nieltävä”. Kivi pullassa? Ihmettelin, miksi kukaan haluaa väen vängällä leipoa pullaan kiven, eikö resepti toimisi paremmin ilman kiveä.

– Iloitsen siitä, että kansa päätti 14.4. ottaa kiven pois pullasta. Aktiivimallin leikkuri kuuluu roskakoriin, ja tulevan hallituksen yksi tehtävä on se sinne saattaa.

https://demokraatti.fi/iloitsen-siita-etta-kansa-paatti-14-4-ottaa-kiven-pois-pullasta