Kaksi miljoonaa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämiseen

Ajankohtaista, tiedotteet

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt valtionavustuksina kaksi miljoonaa euroa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valtakunnalliseen toimeenpanoon. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Tänä vuonna tukea myönnettiin yhteensä 33 hankkeelle. Käsiteltävänä oli yhteensä 61 hakemusta. Avustusta saivat erilaiset nuorten parissa toimivat järjestöt ja kunnat. Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi lakisääteisen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman. Ohjelma sisältää nuorisolain mukaisesti tavoitteet ja toimenpiteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Kehittämisohjelma sisältää suuntaviivat koulutukseen, työllisyyteen, toimeentuloon, terveyteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja sosiaaliseen vahvistamiseen, asumiseen, yrittäjyyteen, asevelvollisuuteen ja siviilipalveluun sekä muihin lapsia ja nuoria koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Kehittämisohjelma on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilla

Valtionavustukset myönnettiin projekteille, jotka vauhdittavat ohjelman toteuttamista. Tuetut hankkeet olivat hyvin monipuolisia ja niissä korostuivat nuorten oma osallistuminen ja sosiaalinen vahvistaminen.

Ministeri Viitasen mukaan tukipäätöksissä asetettiin etusijalle hankkeet, jotka tukevat nuorten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Lisäksi painotettiin kaikkien lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua mielekkääseen vapaa-ajantoimintaan perheen varallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Kolmantena painotuksena oli nuorten eri ryhmien yhdenvertaisuuden vahvistaminen sekä tyttöjen ja poikien tasa-arvon edistäminen.

Tukea saivat mm. Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky-kulttuurihanke, Suomen Nuorisovaltuustojen liiton Nuoren vaikuttajan ABC -hanke, Vantaan kaupungin Nuorisotyö raiteilla -projekti ja Ihmisoikeusliiton selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta.

Nykyistä kehittämisohjelmaa on toteutettu vuosina 2012-2015. Kehittämisohjelman jatko riippuu parhaillaan uudistettavana olevan nuorisolain kirjauksista. Nuorisoasiain neuvottelukunnan tekemän arvioinnin perusteella ohjelma on osoittautunut hyväksi työkaluksi lasten ja nuorten elinolojen ja aktiivisen kansalaisuuden kehittämisessä.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, mikko.cortes-tellez@minedu.fi, puh. 0295 3 30080
hallinnollinen avustaja Sirpa Kalkkinen, sirpa.kalkkinen@minedu.fi, puh. 0295 3 30275

Myönnetyt avustukset

OKM-tiedote