Kansainvälinen kestävän rakentamisen ohjelma käyntiin Suomen johdolla

Ajankohtaista, tiedotteet

YK:n ympäristöpuiteohjelmaan (10YFP) kuuluva Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelma julkistettiin tänään Nairobissa Keniassa UN Habitatin hallintoneuvoston kokouksen yhteydessä. Suomi on ympäristöministeriön johdolla ottanut päävastuun ohjelman johtamisesta ainakin vuoteen 2018 asti. Julkistamistilaisuutta emännöi Suomen Kenian suurlähettiläs Sofie From-Emmesberger.

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen lähetti tilaisuuteen tervehdyksen: “Kestävät rakennetut ympäristöt perustuvat kaupunkeihin, jotka toimivat energiaviisaasti, yrityksiin, jotka hyödyntävät luovia ratkaisuja sekä ihmisiin, jotka tekevät kestäviä valintoja. Kestävyyden ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin linkki.”

Ohjelma rakentaa ymmärrystä ja vuorovaikutusta rakennusten ja rakentamisen merkityksestä osana kaupunkien, alueiden ja valtioiden ekologista, sosiaalista ja taloudellista kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Ohjelmassa jaetaan tieto hyvistä käytännöistä, luodaan verkostoja ja vauhditetaan alan innovaatioita parantaen kestävän rakentamisen liiketoimintaedellytyksiä.

Ympäristöministeriö laatii tulevan kesän aikana ohjelman työsuunnitelman YK:n ympäristöohjelma UNEPin kehyksen pohjalta ja yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat kestävää rakentamista tukevat politiikkatoimet, kestävä asuminen sekä rakentamisen resurssitehokkuus ja ilmastovaikutukset.

Päätös globaalista 10-vuotisesta puiteohjelmasta kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi (10YFP) tehtiin 2012 järjestetyssä YK:n kestävän kehityksen konferenssissa (Rio+20). UNEP toimii 10YFP:n sihteeristönä. Kestävän rakentamisen ohella puiteohjelmassa on käynnistetty teemaohjelmia mm. kestävistä julkisista hankinnoista sekä kestävistä elämäntavoista.

Kestävät rakennukset ja rakentaminen -ohjelman muita vetäjiä ovat UNEP, World Green Building Council ja Australian Royal Melbourne Institute of Technology -yliopisto. Ohjelman toimintaa ohjaa kansainvälinen asiantuntijakomitea, jossa on edustettuina mm. eri maiden hallituksia, järjestöjä, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Suomesta ohjelman ideointiin ja toteuttamiseen on tarkoitus innostaa laaja kirjo kestävän rakentamisen toimijoita.

YM-tiedote tässä