Kohti eriarvoisuuden torjuntaa

Ajankohtaista, tiedotteet

Kansanedustaja Pia Viitanen pitää eriarvoisuuden torjumista kaikilla tasoilla tulevan vaalikauden punaisena lankana.
– Eduskuntavaaleja käydessämme koin vahvasti, että ihmisten sydän sykki sanomalle eriarvoisuuden torjumisesta. Politiikalle, jossa edellisen hallituksen almanakasta ei löytynyt tilaa pienelle ihmiselle, koska varakkaat varasivat ajan ensin, ei haluttu enää nähdä jatkoa.
Viitasen mukaan nyt, kun uutta hallitusta muodostetaan sosialidemokraattien johdolla, on kansankunnan yhteistä bussia lähdettävä kuljettamaan suuntaan, jossa jokainen pidetään mukana, laitetaan stoppi epäoikeudenmukaisille leikkauksille, ja jossa työelämän säännöt tehdään sopimalla, ei sanelemalla.
– Viime aikoina olemme nähneet ikävät seuraukset politiikasta ja arvovalinnoista, joissa voitontavoittelu on mennyt ihmisarvon edelle. Viittaan tällä mm. räikeisiin esimerkkeihin vanhusten hoivan tilasta. Ei voi olla niin, ettei tällä maalla olisi varaa pitää huolta niistä ihmisistä, jotka ovat vuosien varrella kovalla työllä hyvinvointiamme rakentaneet, Viitanen toteaa. – Vanhusten hoivapalvelut on laitettava kuntoon. Siihen on satsattava. On oikein, että vaalien alla SDP sanoi, ettei se lähde hallitukseen, joka tätä ei tee. On oikein, että olemme vaatineet 0.7 hoitajamitoitusta lakiin, valvonnan parantamista ja vanhusten kotihoidon resurssien turvaamista, hän lisää.
Viitanen pitää tavoitetta pienten eläkkeiden nostamisesta sadalla eurolla keskeisenä.
– Tavoitteemme nostaa pienituloisten alle 1400 euroa kuukaudessa eläkettä saavien tuloja asteittain sadalla eurolla kuukaudessa, vaatii ripeää etenemistä ja pidän tärkeänä, että se toteutetaan tulevan vaalikauden aikana, Viitanen sanoo. – Monen pienituloisen osalta tilanne on nyt hyvin hankala: edellisen hallituksen leikkausten ohella eläminen on kallistunut; asumisen hinta, sähkönsiirtomaksut, lääkkeiden hinta ja monet palvelumaksut ovat nousseet. Jo vuosi sitten ihmettelin, että silloiset hallituspuolueet, jotka kyllä sanoissaan vaativat eläkeläisköyhyyden torjumista, kuitenkin arvostelivat tätä tavoitetta. Se ei heidän mielestään ollut realistinen, vaikka samaan aikaan ”realistista” oli luvata miljardiluokan veronkevennyksiä hyvätuloisille. Kyse niin tässä, kuin monessa muussakin, on arvovalinnoista. Kun valitsemme eriarvoisuuden torjumisen tien, olemme myös taloudellisesti rikkaampia tulevaisuudessa, Viitanen pohtii.

Uudistuspolitiikkaa leikkauspolitiikan sijaan
Kansanedustaja Pia Viitanen haluaa, että leikkauspolitiikan sijaan tehdään uudistuspolitiikkaa.
– Kaikille lapsille on tarjottava oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä maksuttomiin toisen asteen opintoihin. Tämä on paitsi inhimillisesti oikein, myös talouspoliittisesti viisasta. Sillä, että panostamme osaamiseen, torjumme lapsiköyhyyttä tai ehkäisemme nuorten syrjäytymistä, säästämme tulevaisuudessa ison summan rahaa.
Puheessaan Viitanen vaati myös tositoimia nuorten ja perheiden tukemiseksi. Hän muistutti ”Islannin ihmeestä”. Siellä yhdessä vuosikymmenessä saatiin Euroopan huonoimmin voivat lapset ja nuoret hyvinvoivimmiksi. Ihme tehtiin, kun kodit koulut, päättäjät, seurat, yhdistykset ja kulttuurilaitokset sitoutuivat yhdessä tekemään asialle jotakin. Perheitä tuettiin ja kaikille nuorille taattiin mahdollisuus harrastaa.
– Nyt on katsottava tulevaisuuteen ja tehtävä tämä ihme myös Suomessa. On aika ryhtyä tositoimiin nuorten ja perheiden tukemiseksi. Kaikille nuorille on taattava mahdollisuus harrastaa. Lisätään harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteydessä, tarjotaan tiloja iltaisin ja viikonloppuisin maksutta järjestöjen ja seurojen käyttöön, ja annetaan seuroille tukea lasten kuljettamiseksi harrastuspaikoille. Lisäksi vähävaraisia perheitä on autettava kustantamaan nykyisin aivan liian kalliita harrastusmaksuja, Viitanen kommentoi.
Viitanen muistutti myös edellisen hallituksen tekemästä aktiivimallista, joka hänen mukaansa on noussut viime kauden kestämättömien arvovalintojen yhdeksi symboliksi.
– Kun kysyin mihin tällaista ihmisten oikeustajua loukkaavaa mallia tarvitaan, vastasi Ministeri Jari Lindström ”tämä on kivi pullassa, joka on vain nieltävä”. Kivi pullassa? Ihmettelin, miksi kukaan haluaa väen vängällä leipoa pullaan kiven, eikö resepti toimisi paremmin ilman kiveä. Iloitsen siitä, että kansa päätti 14.4. ottaa kiven pois pullasta. Aktiivimallin leikkuri kuuluu roskakoriin, ja tulevan hallituksen yksi tehtävä on se sinne saattaa, Viitanen sanoo.

Eriarvoisuuden torjuminen on tärkeä teema
Pirkanmaalla Vesilahdella ja Akaassa puhuneen Viitasen mukaan monet tarvittavat uudistukset ja tulevaisuussatsaukset ovat tärkeitä niin valtakunnallisesti kuin Pirkanmaankin kannalta.
– Tarvitsemme investointeja tulevaisuuteen. Niitä ovat mm. toimivat liikenneyhteydet. Tavoitteitamme pääradan nopeiden junayhteyksien ja lähiliikenteen parantamiseksi tulee edistää, samoin kuin tavoitteitamme tieyhteyksiemme puolesta. Pirkanmaa on koulutusmaakunta ja satsauksia mm. ammattikoulutuksen kuntoon saattamiseksi tarvitaan: nuoret tarvitsevat tukea ja lähiopetusta, nyt nuoret on jätetty yksin. Tarvitaan koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen kunnianpalautusta ja siksi esimerkiksi meillä Pirkanmaalla uuden yliopiston ja ammattikorkeakoulun erityisrahoitustarpeet tulee ottaa huomioon samalla, kun koko maan osalta edellisen hallituksen koulutusleikkauksia perutaan.
Viitanen muistutti myös, että Pirkanmaa on kulttuurimaakunta. Hän haluaa, että kulttuuriin satsataan ja nostetaan asteittain sen rahoitus prosenttiin valtion budjetista.
– Tämän kautta vahvistuu ihmisten henkinen ja fyysinen hyvinvointi, minkä lisäksi luovan talouden kautta voimme saada aikaan paljon uusia työpaikkoja ja elinvoimaa alueille. Esimerkiksi Pirfestin taannoinen tutkimus osoitti, että kulttuuritapahtumat tuovat alueellemme lisää voimavaroja yli 200 miljoonaa euroa.
Tehtävää on myös eriarvoisuuden torjumisessa.
– Eriarvoisuuden torjumisen tavoite on iso ja sitä täytyy tehdä monella saralla. Myös kulttuuriin satsaaminen on sitä. Esimerkiksi jos lapsi saa kulkea käsi kädessä kulttuurin kanssa jo varhaisista vuosista lähtien, edistää se kasvua, luovuutta ja oppimista. Tai jos vaikkapa kirjastoilla olisi paremmat mahdollisuudet edistää lukutaitoa tai toimia myös nykyajan ”digitalkkareina” ja auttaa niitä ihmisiä, joilla on vaikea selvitä tietoyhteiskunnan maailmassa, ehkäisee se mitä suuremmassa määrin ihmisten eriarvoistumista, Viitanen toteaa.
Myös ympäristö ja luonto tulee huomioida.
– Luonto on lainassa lapsiltamme ja on tärkeää, että keskustelemme keinoista, miten voimme säilyttää maapallon tuleville polville.

Kohti eriarvoisuuden torjuntaa