Kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan

Ajankohtaista, tiedotteet

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2016 esitetyt asuntopolitiikan linjaukset eivät edistä kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon syntymistä riittävästi. Aiheesta käytiin eduskunnassa tuoreeltaan varsin ravakkaa keskustelua.

Tästä Demokraatin uutiseen

Hallituksen asuntopolitiikka tulee toteutuessaan nostamaan vuokra-asumisen hintaa ja riittämätön kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta aiheuttaa monia ongelmia. Se vaikeuttaa mm. työvoiman liikkuvuutta merkittävästi. Tilanne vaatiikin nopeasti uusia keinoja vastata haasteeseen. Nyt tarvitaan hallituksen esitys erillisestä hankkeesta ylimääräisine rahoituksineen kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi nopealla aikataululla.

Viime kaudella aloittamaani lähiöiden kehittämisohjelmaa tulee jatkaa myös kuluvalla hallituskaudella.   Ohjelman tavoitteena oli ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, edistää asuinalueiden palvelutarjontaa ja elinkeinotoimintaa, vahvistaa asukkaiden osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, parantaa eri asukasryhmien vuorovaikutusta ja luoda viihtyisiä, turvallisia ja kiinnostavia asuinympäristöjä. Lähiöissä asuu 1,5-miljoonaa suomalaista ja on tärkeää kehittää näiden ihmisten asumista jatkossakin lähiöohjelman avulla.

Myös se on todella huolestuttavaa, että valtion korkotukilainojen ehdot heikkenevät vuoden 2016 alusta lukien. Omavastuukorkoehtojen heikkeneminen tulee väistämättä laskemaan valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon määrää ja nostamaan vuokra-tasoa. Siksi korkotukilainojen omavastuukorkoa ei pidä nostaa.

Eduskuntakeskustelussa lupasin tukeni niille hallituksen toimille, joilla tosiasiassa saadaan syntymään lisää kohtuuhintaisia koteja.

– Minä toivon, että ministeri jaksaa sinnitellä ja vähän ehkä kapinoidakin omaa hallitusohjelmaansa vastaan. Te teitte jo yhden hyvän liikkeen eli peruitte nämä opiskelija- ja nuorisoasuntoihin kohdistuvat leikkaukset, ja jos tämä tietynlainen hallitusohjelman uudelleen katselu voisi auttaa, niin täältä varmasti tukea tulee sille, koska meillä on isojakin haasteita