Koti on jokaisen perusoikeus, asunnottomien tilanne huolestuttaa

Ajankohtaista, tiedotteet

Koti on jokaisen perusoikeus! Eduskunnassa tänään puhuimme asunnottomuudesta. Tarvitaan monia toimia eriarvoisuuden ja köyhyyden torjunnasta riittäviin kohtuuhintaisiin koteihin. Työ jatkuu!!

Asunnottomien tilanne huolestutti kansanedustajia eduskunnan kyselytunnilla

Keskiviikkona järjestetty Asunnottomien yö näkyi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, kun SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen esitti puolueen ryhmäkysymyksen hallitukselle.

–  Vetää kovin nöyräksi ajatella, että tänä päivänä kaikilla ihmisillä ei ole kotia päänsä päällä, Viitanen aloitti.

Hän muistutti, että asunnottomuuteen johtavat syyt voivat olla monenlaiset, mutta avun tarvetta se ei silti vähennä. Viitanen huomautti Suomessa olevan arviolta yli 7 000 asunnotonta.

– Arvoisa ministeri (Tiilikainen), kysyn teiltä. Onko hallitus valmis vielä tällä kaudella ja tässä budjetissa tekemään lisätoimia, jotta tilanne saataisiin paremmaksi, Viitanen esitti.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) piti kysymystä asunnottomuudesta tärkeänä ja huomautti useiden hallitusten tehneen pitkäjänteistä työtä ongelman ratkaisemiseksi.

– Avainasia tässä on, kun otettiin käyttöön Asunto ensin -toimintamalli, jossa ihmiselle ei aseteta ennakkoehtoja asunnon saamiseksi. Ensiksi ihminen saa asunnon, ja sen jälkeen niitä muita mahdollisia sosiaalitoimen tukipalveluita, Tiilikainen vastasi.

Ministeri myös toi esiin asuntoneuvonnan estäneen useita häätöjä. Hallitus on asettanut kehysriihessä tavoitteen asunnottomien määrän puolittamisesta, johon varattiin ensi vuodelle lisärahaa 5 miljoonaa euroa.

Viitanen huomautti kuitenkin Tiilikaista, että nuorten asunnottomuus on lähtenyt kasvuun ja asumiskustannukset ovat kasvaneet aivan liian korkeiksi suurissa kaupungeissa.

– Moni pienituloinen joutuu toteamaan siellä Tampereen Tammelantorilla, että rahapussiin jää entistä isompi lovi asumiskustannusten jälkeen, Viitanen totesi.

Anneli Kiljunen (sd.) totesi, että usein asunnottomuuden taustalla on pienituloisuus ja köyhyys. Heille on syntynyt vuokrarästejä maksamattomista vuokrista, minkä seurauksena he ovat saaneet häädön.

– Voitaisiinko toimeentulotukijärjestelmää kehittää siihen suuntaan, että asunnotonta ihmistä autettaisiin aidosti, ja tätä kautta asunnottomuuden syvää kuilua voitaisiin purkaa, Kiljunen kysyi.

– Täytyy pyrkiä auttamaan ihmisiä ennen kuin he ovat asunnottomia, Tiilikainen totesi aluksi.

Ministeri painotti ennaltaehkäisyn olevan tarpeellista ja kertoi vuokra-asukkaiden talousneuvonnasta, josta ihmiset voivat kysyä apua omaan talouteen liittyvissä kysymyksissä.

– Parempi tie kuin lähteä pikavippejä hakemaan, on ottaa yhteys talousneuvontaan, jossa pystytään katsomaan, miten otetaan talous haltuun ennen kuin ollaan ulosottokierteessä, Tiilikainen perusteli.

Riitta Myller (sd.) oli huolissaan alle 25-vuotiaiden ja maahanmuuttajien asunnottomuuden kasvusta. Kansanedustajan mielestä juuri näihin syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin pitäisi suunnata ennaltaehkäiseviä sosiaalipuolen toimija.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) totesi vastauksessaan, että vaalikaudella on pyritty helpottamaan nuorten mahdollisuutta hakea juuri heille sopivia palveluita. Yksi esimerkki ministerin mukaan on Ohjaamo -palvelu, jossa kohdataan nuori yksilöllisesti ja ohjataan hänet eteenpäin.

 

 

 

https://demokraatti.fi/asunnottomien-tilanne-huolestutti-kansanedustajia-eduskunnan-kyselytunnilla?fbclid=IwAR0g2ZynA7CudpVr__gBcuNGFqj7Pq-Qqo-Cc7vNejodJQe5IpGanz8HnSs