Ministeri Viitanen jakoi avustukset valtakunnallisille nuorisokeskuksille

Ajankohtaista, tiedotteet

– Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 9.6.2014 –

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on jakanut 3 680 000 euroa nuorisokeskusten toimintaan ja 1 350 900 euroa keskusten rakennus- ja korjausinvestointeihin. Avustuksilla tuetaan kymmentä valtakunnallista nuorisokeskusta. Eri puolilla Suomea sijaitsevat keskukset palvelevat sekä lähialueen nuoria ja nuorisotoimijoita että muualta Suomesta ja maailmalta tulevia vieraita.

Toiminta-avustuksilla rahoitetaan nuorisokeskusten monipuolista nuorisotyötä. Rakennus- ja korjausavustuksilla parannetaan keskusten konkreettisia toimintamahdollisuuksia ja korjataan käytön aiheuttamaa kulumista.

OKM on tukenut merkittävästi keskusten toimintaa ja rakentamiseen ja ylläpitämiseen kohdistuvia investointeja 30 vuoden ajan. Lähtölaukaus nuorisokeskusverkoston perustamiseen tuli Helsingin ETY-kokouksesta vuonna 1975. Kokous asetti tavoitteeksi nuorten kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden edistämisen Euroopassa.

Valtakunnalliset nuorisokeskukset ovat valtakunnallisen ja myös kansainvälisen nuorisotoiminnan alueellisia tukikohtia. Keskukset tarjoavat lapsille, nuorille ja kasvatus- ja nuorisoalan toimijoille palveluja, jotka tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä: leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista edistävää toimintaa. Keskukset tuottavat myös ohjaus-, majoitus- ja ateriapalveluita sekä tapahtumia ja tilaisuuksia yksin tai yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa. Palvelut on rakennettu ensisijaisesti lasten ja nuorten tarpeisiin sekä kasvattajien ja kouluttajien työtä silmällä pitäen, mutta ne ovat kaikkien käytössä.

Keskuksia on kymmenen eri puolilla Suomea: Ahtelan nuorisoleirikeskus Sauvossa, Nuorisokeskus Anjala Kouvolassa, Matkailu- ja nuorisokeskus Hyvärilä Nurmeksessa, Nuorisokeskus Marttinen Virroilla, Nuorisokeskus Metsäkartano Rautavaaralla, Nuorisokeskus Oivanki Kuusamossa, Luonto-, liikunta- ja nuorisokeskus Piispala Kannonkoskella, Nuorisokeskus Syöte Pudasjärvellä, Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Vasatokka Inarissa ja Nuorisokeskus Villa Elba Kokkolassa.

Suomenlinnassa toimii lisäksi Suomen Nuorisokeskusyhdistys, joka toimii nuorisokeskusten yhdyssiteenä. Sen keskeisin tavoite on nuorisokeskusten toimintaedellytysten kehittäminen. Keskusten valtuuttamana yhdistys tekee sidosryhmätyötä nuorisotoiminnan ja kasvatusalan toimijoiden ja rahoittajien kanssa sekä tiedottaa nuorisoalan kehityksestä ja kehittämistarpeista.

Vuonna 2013 nuorisokeskukset tuottivat 387 480 toimintapäivää nuorisolle. Toimintapäiviä on ollut enemmän kuin edellisinä vuosina. Nousun syynä on ollut osaltaan muutamissa keskuksissa järjestetyt suurleirit ja – tapahtumat sekä uudet toimintatilat, jotka ovat lisänneet käyttöä.