Ministeri Viitanen myönsi nuorisojärjestöille avustuksina lähes 11,5 miljoonaa

Ajankohtaista, tiedotteet

Asunto- ja kulttuuriministeri Pia Viitanen on myöntänyt 11 497 200 euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille vuoden 2015 toimintaan. Avustusta sai kaikkiaan 69 järjestöä. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

 

Suurin saaja on Suomen partiolaiset (1 276 400 euroa) ja pienin Suomen Aistivammaiskoulujen Oppilasliitto (3 000 euroa). Uusi avustuskelpoisuuden saanut järjestö on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (64 800 euroa).

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää järjestöjen avustukset tulosperusteisesti. Arviointi tehdään suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Tulosperusteita ovat toiminnan laajuus, laatu ja taloudellisuus, avustuksen tarve sekä ajankohtainen yhteiskunnallinen merkitys. Tänä vuonna myönnettävä summa oli hieman suurempi kuin edellisenä vuotena.

 

– Tänä vuonna avustuksiin tehtiin maltillisia muutoksia. On tärkeää, että yhteiskunta tukee osallistavaa ja nuorisolähtöistä toimintaa. Nuorten tulee saada itse suunnitella ja toteuttaa toimia, jotka he itse kokevat tärkeiksi ja merkityksellisiksi, sanoo kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.

 

– Nuoriso- ja nuorisotyön palvelujärjestöjen toiminnan tukeminen nuorisolain mukaisesti on yksi keskeisimmistä nuorisopolitiikan osa-alueista. Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, Viitanen jatkaa.

 

OKM-tiedote