Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksille reilut 5,5 miljoonaa

Ajankohtaista, tiedotteet

(Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 20.1.)

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt toiminta-avustuksina nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksille 5 581 000 euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Keskukset saivat 333 000 euroa enemmän kuin vuonna 2014.

Lisäksi keskusten kehittämishankkeisiin on varattu 419 000 euroa, joista päätökset tehdään myöhemmin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 13 toimijaa nuorisotyön valtakunnallisiksi kehittämis- ja palvelukeskuksiksi, jotka kehittävät alallaan nuorisotyötä. Keskukset muodostavat nuorisotyön valtakunnallisen kehittämis- ja palvelurakenneverkoston.

Hakija  
Avartti-säätiö 238 000
Ehkäisevän päihde- ja huumetyön palvelukeskus Preventiimi (Humanistinen ammattikorkeakoulu) 320 000
Koordinaatti – nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus (Oulun kaupunki) 500 000
Lasten ja Nuorten Taidekeskuksen säätiö 187 000
Nuori Kulttuuri-säätiö 195 000
Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry) 1 100 000
Nuorisotyön perinnekeskus NUOPERI (Turun yliopisto) 132 000
Sorin sirkus ry 180 000
Suomen Nuorisokeskukset ry 170 000
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry 1 430 000
UngInfo (Föreningen Luckan i Helsingfors rf) 150 000
Verke – verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus (Helsingin kaupunki) 450 000
Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry 529 000
YHTEENSÄ 5 581 000

Lisätietoja: ylitarkastaja Emma Kuusi, OKM, p. 0295 3 30172