Oppositio välikysymyksessään: Miksi hallitus ei muuta eriarvoistavaa politiikkaansa?

Ajankohtaista, tiedotteet

Oppositiopuolueiden eduskuntaryhmät Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Vihreä eduskuntaryhmä ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jättävät perjantaina 24.11. yhteisen välikysymyksen hallituksen päätösten aiheuttamasta suomalaisten eriarvoistumisesta.

– Eriarvoistuminen alkaa valitettavasti jo lapsuudessa. Lapsiköyhyyden vähentäminen ja sen seurausten lieventäminen vaativat johdonmukaista politiikkaa ja panostusta. Olemme toistuvasti kysyneet hallitukselta miksi se jättää erilaiset vaikutusarviot tekemättä ja kohdistaa maksukorotukset sekä toimeentulon ja palveluiden leikkaukset toistuvasti samoihin ihmisiin. Tällainen politiikka ei synnytä eheyttä vaan syventää köyhyyttä ja eriarvoisuutta, toteaa Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja välikysymyksen 1. allekirjoittaja Suna Kymäläinen.

100-vuotiaan Suomen vakauden ja kasvun tae on yhteiskuntamme eheys. Nyt, kun talous on saatu kääntymään kasvuun, on meidän poliitikkojen huolehdittava siitä, että kasvusta hyötyvät kaikki. Eriarvoisuuden kasvu ei ole mikään luonnonlaki, vaan siihen voidaan vaikuttaa poliittisessa päätöksenteossa. Maan hallitus ei ole kuitenkaan halunnut tarttua tähän tehtävään.

– Sipilän hallitus on toistuvasti näyttänyt kääntävän selkänsä sille kuilulle, joka on revennyt hyvinvoivien ja huono-osaisten suomalaisten välille. Hallitus on leikannut opiskelijoilta, työttömiltä, lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä. Monet eri mittarit osoittavat, että eriarvoisuus on lisääntymässä ja – mikä pahinta – syvenemässä ja periytymässä usealla eri yhteiskunnan sektorilla. Mitä hallitus tekee, jotta eriarvoistuminen saadaan pysäytettyä eri elämän osa-alueilla, SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä kysyy.

Hallituksen talouspolitiikka heikentää kaikkein pienituloisimpien asemaa, kun taas edellisen hallituksen toimet pienensivät tuloeroja. Hallitus on leikannut eniten, jopa kymmeniä euroja, kaikkein pienituloisimpien ihmisten tuloja. Nämä rahat ovat suoraan pois ihmisten arjen hyvinvoinnista. Samalla suurituloisten tuloja on kasvatettu jopa satoja euroja. Hallituksen päätökset kasvattavat tuloeroja ja myös köyhyysastetta. Sipilän hallituksen päätöksillä on lisätty eriarvoisuutta ja syvennetty sitä kaikilla elämänalueilla ja politiikan sektoreilla: Hallitus on jäädyttänyt ja leikannut perusturvaetuuksien indeksit, verotuksen lapsivähennys poistuu, lasten subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on rajattu ja koulutuslupauksistaan huolimatta Sipilän hallitus on toimillaan eriarvoistanut suomalaista koulutusta jokaisella asteella ennen näkemättömällä tavalla. Lisäksi hallituksen sote-uudistuksen palvelutuotantoratkaisut sisältävät lukuisten eri asiantuntijoiden arvioiden mukaan vakavan uhan lisääntyvään eriarvoistumiseen.

Vihreän eduskuntaryhmä puheenjohtaja Krista Mikkonen on erityisen huolissaan lasten ja nuorten eriarvoistumisesta.  – Suomea on pitkään rakennettu sillä ajatuksella, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus oppia ja menestyä kotitaustasta riippumatta. Nyt tuo periaate on murenemassa ja luokkayhteiskunta tekee paluuta. Lasten ja nuorten eriarvoistuminen alkaa jo varhain. Moni elää jatkuvassa niukkuudessa, eikä riittävää tukea opinpolulla ole monelle tarjolla missään vaiheessa. Tämä uhkaa syrjäyttää yhä useamman nuoren kokonaan yhteiskunnastamme, sanoo Mikkonen.

Hallitus näyttää jollakin tasolla heränneen oman politiikkansa eriarvoisuuteen ja on asettanut eriarvoisuutta pohtivan työryhmän. Yksi suurimmista syistä eriarvoisuuden kasvuun löytyy kuitenkin Sipilän hallituksen ohjelmasta sekä hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta. Jos eriarvoisuuteen todella halutaan vaikuttaa, se voidaan tehdä juuri nyt ottamalla huomioon opposition vaihtoehtobudjeteissaan esittämiä linjauksia. Politiikassa on aina mahdollista valita toisin.

– Hallitus on käyttänyt lähes puolitoista miljardia suurituloisia suosiviin verokevennyksiin ja lähes miljardin erityisesti julkisen sektorin työntekijöitä kurjistavaan kiky-sopimukseen. Jakovaraa on ollut, mutta hallitus on käyttänyt sitä suurituloisiin, samalla kun pienituloisilta on leikattu. Eriarvoisuuden kasvattaminen on ollut tietoinen valinta hallitukselta, toteaa Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Välikysymyksessään oppositio haluaa hallitukselta vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miksi hallitus haluaa leikata opiskelijoilta, työttömiltä, lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä ja kaventaa samalla veropohjaa suuntaamalla veronalennuksia erityisesti rikkaille, vaikka tämä romuttaa suomalaisen hyvinvointivaltion?
  2. Miksi hallitus jättää vaikutusarviot tekemättä ja kohdistaa maksukorotukset sekä toimeentulon ja palveluiden leikkaukset toistuvasti samoihin ihmisiin, vaikka ne syventävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta?
  3. Aikooko hallitus korjata tekemänsä lomarahaleikkauksen eriarvoistavat vaikutukset julkisen sektorin pienipalkkaisten työntekijöiden toimeentulossa?
  4. Miten hallitus aikoo kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sosiaali- ja terveyspolitiikkaa koskevilla päätöksillä?
  5. Miksi hallitus leikkaa tuhansien lasten ja nuorten tulevaisuudesta ja ajaa heidät syrjäytymisvaaraan leikkaamalla kaikilta koulutuksen tasoilta?
  6. Miksi hallitus ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin maamme eri seutujen ja asuinalueiden eriytymiskehityksen pysäyttämiseksi, vaikka sillä on vakavat seuraukset sekä ihmisten hyvinvoinnissa, että kestävässä talouskasvussa?