Opposition ärähdykseen löytyi erittäin jämerä syy: ”Miksi nuorten pitää tehdä töitä muita heikommilla työehdoilla?”

Ajankohtaista, tiedotteet

Sosialidemokraatit, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät tänään hallitukselle välikysymyksen nuorten työehdoista.

Eduskuntaryhmät eivät hyväksy hallituksen aikeita heikentää sekä alle 30-vuotiaiden että alle 20 hengen yrityksissä työskentelevien työehtoja.

Puolueet muistuttavat, että esitys asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan iän perusteella. Tämä on ristiriidassa niin perustuslain syrjimättömyysvaatimuksen, Suomea sitovien työntekijöiden oikeuksia sääntelevien sopimusten kuin EU:n määräaikaisia työsuhteita koskevan direktiivinkin kanssa.

Välikysymyksen tehneet puolueet eivät ihmettele sitä, että hallituksen esitystä on pidetty syrjivänä ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta rikkovana.

– Nuoret ovat todella pettyneitä hallituksen politiikkaan ja syystä. He kysyvät, miksi meidän on tehtävä töitä muita heikommilla työehdoilla. On vaikea ymmärtää, minkä takia hallitus päättää käydä juuri nuorten kimppuun, kun he jo valmiiksi ovat usein vaikeassa ja haavoittuvaisessa asemassa työmarkkinoilla. Jo nyt liian monelle nuorelle pätkätyöt tarkoittavat pätkätoiveita, pätkähaaveita ja pätkäelämää, välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Antti Lindtman (sd.) summaa.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaari epäilee myös, voidaanko lailla säätää eriarvoinen irtisanomissuoja perustellen sitä yritysten koolla: ”Tuskin.”

Välikysymyksen takana olevat huomauttavat, että epävarmat työsuhteet kasautuvat jo nyt erityisesti nuorille naisille. Naisten uusista työsuhteista määräaikaisia on jo tällä hetkellä 60 %, kun miehillä luku on 48 %.

– Määräaikaisten sopimusten käytön lisäämisellä olisi siis selkeitä negatiivisia vaikutuksia myös sukupuolten tasa-arvoon työmarkkinoilla. Kun nuorten aikuisten epävarmuus kasvaa, kasvaa myös epävarmuus ottaa asuntolainaa, rakentaa koti ja perustaa perhe.

”On väärin sysätä heidät yhä syvempään pätkätyökierteeseen ja epävarmuuteen.”

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ihmettelee hallituksen intoa potkia nuoria nilkoille heikentämällä heidän työmarkkina-asemaansa.

– Tämä sukupolvi, jota hallitus syyllistää sanoissaan ja kampittaa teoissaan, joutuu kantamaan yhä raskaammaksi käyvän vastuun tämän maan tulevaisuudesta ja hyvinvointivaltiosta. Se joutuu kantamaan edeltävien sukupolvien perinnön myös ilmastokriisistä ja ympäristön tilan heikkenemisestä. On väärin sysätä heidät yhä syvempään pätkätyökierteeseen ja epävarmuuteen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson näkee työsuhdeturvan heikentämisen jälleen yhtenä uutena ideologisena hyökkäyksenä, joka ei tutkimustiedon valossa edistä työllisyyttä.

– Sen sijaan heikennykset lisäävät työelämän turvattomuutta ja epätasa-arvoa. Erityisesti tämä koskee nuoria naisia, joille määräaikaisuudet jo tällä hetkellä kasaantuvat ja joille esimerkiksi raskaussyrjintä on jo nyt todellinen ongelma. Työmarkkinoille ja perhevapaisiin tarvittaisiin oikeudenmukaisia uudistuksia, mutta hallitus on keskittynyt lietsomaan vastakkainasettelua vanhakantaisella politiikallaan. Työehtojen ja palkkojen polkeminen ei ole se resepti, jolla työn murrokseen voidaan uskottavasti vastata.

Antti Rinne kritisoi hallitusta poikkeuksellisen repivästä työelämäpolitiikasta.

Eduskuntaryhmät muistuttavat, että hyvinvointivaltion idean ytimessä ovat turvallisuus ja luottamus. Maan nykyisen hallituksen toiminta ei kuitenkaan ole ollut omiaan ylläpitämään tai vahvistamaan tätä luottamusta. Nuoret, työttömät ja työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevat ovat joutuneet hallituksen kovan politiikan maksajiksi.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kritisoi hallitusta poikkeuksellisen repivästä työelämäpolitiikasta.

– Yhteistyön sijaan on jatkuvasti pyritty runnomaan läpi sellaisia esityksiä, joilla kurjistetaan tavallisen työtätekevän suomalaisen elämää ja arkea. Se näkyi jo pakkolakiesityksessä ja sama linja on jatkunut johdonmukaisesti läpi koko hallituskauden. Suomi tarvitsee kokoavaa työelämäpolitiikkaa, jossa eripuran sijaan pyritään löytämään yhteisiä ratkaisuja tulevaisuuden työelämän haasteisiin.

Demokraatti.fi/opposition-ärähdykseen-löytyi-erittäin-jämerä-syy-miksi-nuorten-pitää-tehda-töita-muita-heikommilla-työehdoilla