Päärata ja sen liikennepalvelut kuntoon

Ajankohtaista, tiedotteet

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan kansanedustajien yhteistapaamisen kannanotto 17.4.2018

Päärata on Suomen eniten liikennöity raideyhteys, jolla on sekä pitkän matkan että lähiliikenteen henkilöliikennettä, mutta myös merkittävää tavaraliikennettä. Nykyisellä raidemäärällä päärata ei kykene tarjoamaan tarvittavia junapalveluja. Raidekapasiteettivaje muodostaa pullonkaulan sekä nopean henkilöjunaliikenteen, taajamajunaliikenteen että tavarajunaliikenteen kehittämiselle.

Pääradan välityskyvyn parantaminen välillä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere on edellytys koko Suomen raideliikennepalvelujen parantamiselle kysyntää vastaavaksi.

Kehittämällä päärataa nopealla aikataululla on mahdollista tehokkaimmin lisätä taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä sekä tukea ympäristö- ja asuntopoliittisia tavoitteita sekä paikallisella että kansallisella tasolla.

Pääradan vaikutusalue on Suomen kasvavinta ja potentiaalisinta kasvuvyöhykettä niin elinkeinoelämän kuin asumisen ja työssäkäynnin osalta. Noin 60 prosenttia Suomen väestöstä sekä noin 60 prosenttia työpaikoista ja työvoimasta, samoin kuin 60 prosenttia yritysten liikevaihdosta, ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta sijoittuu pääradan vaikutusalueelle eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Lisäksi päärata palvelee lähes kaikkia Suomen merisatamia ja lähialueen lentoasemia.

Edellä olevaan perustuen esitämme:

  • Suomen tulee edelleen aktiivisesti edistää pääradan saamista osaksi ydinverkkokäytäviä meneillään olevassa Verkkojen Eurooppa -ohjelman välitarkastelussa. Ydinverkkokäytävien pohjoinen laajennus mahdollistaisi EU-rahoituksen saamisen pääradan hankkeille.
  • Pääradan välityskyvyn parantamiseksi on seuraavaksi viipymättä käynnistettävä lisäraiteiden yleissuunnitelman laatiminen välille Riihimäki-Tampere. Tulossa olevan pääradan perusparannuksen aikana on samalla lisättävä raidekapasiteettia.
  • Päärataan tukeutuvat raideliikennepalvelut Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä niin etelän kuin pohjoisen suuntiin tulee turvata.