Parempaa tulevaisuutta – investointeja osaamiseen ja lapsiperheisiin sekä kestävää ilmastopolitiikkaa. Lapsiperhestrategia ja -toimenpideohjelma kaikkiin kuntiin

Ajankohtaista, tiedotteet

SDP:n puoluevaltuuston kokous Hämeenlinna 17.-18.11.2018. Puoluevaltuuston kannanotto.

SDP tarjoaa eteenpäin katsovan ja oikeudenmukaisen vaihtoehdon. Suomi tarvitsee nyt uudistuksia. Meillä on tulevaisuuden vaihtoehto Suomelle ja suomalaisille. Nyt tarvitaan uudistuksia ja panostuksia, ei leikkauksia ja ihmisten aseman heikennyksiä. Tulevaisuutemme on yhteinen.

Haluamme vahvistaa yhdessä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua, ihmisten osallisuutta ja yhteiskunnan eheyttä. Tavoitteemme on työllisyysasteen nousu, jolla turvataan hyvinvointia ja julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Me esitämme oppivelvollisuuden laajentamista ja toisen asteen koulutuksen tekemistä maksuttomaksi sekä koulutuksen laadun nostamista. Näin luomme Suomeen osaamista tulevaisuutta varten niin, että työ ja tekijät kohtaavat. Tavoitteemme on, ettei yksikään nuori syrjäydy. Haluamme uudistaa varhaiskasvatuksen ja perhevapaauudistus on tehtävä heti. Kaikkiin kuntiin tulee laatia lapsiperhestrategia osana kuntastrategiaa. Nyt on oikea hetki panostaa koulutukseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin sekä sivistykseen ja kulttuuriin.

Ilmastonmuutoksen torjumisessa ei voida enää hukata aikaa. Ilmaston lämpeneminen tulee pysäyttää 1,5 asteeseen ja Suomen olla hiilineutraali vuonna 2035. Hallitusten välisen Ilmastopaneelin IPCC:n raportin mukaan ilmastonmuutoksen vakavimmat seuraukset voidaan vielä välttää. Tämä edellyttää välitöntä määrätietoista toimintaa. Päästöjä on vähennettävä ja luonnon monimuotoisuutta on puolustettava nykyistä kunnianhimoisemmin. On huolehdittava, että ilmakehässä oleva hiilidioksidi sitoutuu entistäkin suuremmassa määrin maaperään sekä metsiin niiden kestävän käytön kautta ja liikenteestä on tehtävä päästötöntä.