Pirkanmaan kansanedustajien yhteinen kirjallinen kysymys kehitysvammaisten asumisnormien tulkinnasta

Ajankohtaista, tiedotteet

Pirkanmaan kansanedustajat ovat jättäneet torstaina 5.4.2018 eduskunnassa kirjallisen kysymyksen kehitysvammaisten asumisnormien tulkinnasta hallituksen vastattavaksi. Kansanedustajat kysyvät, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kehitysvammaisten oikeutta tutussa asumisympäristössä asumiseen ei heikennetä asumisnormimääräyksillä, jotka tosiasiassa saattavat olla asiakaslähtöisyyttä vähentäviä?

Kysymyksen perusteluissa kansanedustajat tuovat esille muun muassa kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan laatimat asumisen laatusuositukset, toimivat fyysiset asuntoratkaisut apu- ja tukitoiminnot huomioon ottaen sekä yksilöitä kunnioittavat toiveet ja tarpeet.

Kansanedustajat tuovat esille, että toimilupia linjaavat ja myöntävät Valvira ja aluehallintovirastot noudattavat sekä em. suosituksia että ARA:n laatimia määräyksiä. Päätöksissä on otettu tulkintalinja, että jos palveluntuottaja vaihtuu kunnalta yksityiselle, niin asumisolosuhteiden uudet kriteerit pitää täyttää.

Tämä on johtanut muun muassa huonekohtaisten wc-tilojen vaatimukseen melko uusissa rakennuksissa sellaisissakin tapauksissa, joissa asukas ei omatoimisesti pysty käyttämään wc-tiloja. Näin on käymässä muun muassa Mänttä-Vilppulassa, missä asumisen ryhmäkoti ei ole edellä mainituista syistä saamassa toimilupaa tuottajan vaihduttua.

Tämä saattaa johtaa siihen, että jopa vuosia/vuosikymmeniä asuneet henkilöt voivat joutua muuttamaan pois vakiintuneesta asunnostaan.