Pirkanmaan kansanedustajien yhteiskirje VR:n johdolle

Ajankohtaista, tiedotteet

Tampere-Helsinki -junayhteyden häiriöherkkyyden vähentäminen

Muutaman viime vuoden ajan on ollut paljon häiriötekijöitä, jotka ovat vaikeuttaneet junien aikatauluissa pysymistä pääradalla Tampereen ja Helsingin välillä. Kulunut talvi on ollut erityisen vaikea. Häiriöherkkyyteen vaikuttavia tekijöitä on radan huonon kunnon lisäksi useita yhdistettynä lisääntyneeseen vuoro- ja matkustajamäärään. Tampere-Helsinki -välin junien täsmällisyys on maan keskiarvon alapuolella.

Tampere-Helsinki -väli on oleellinen osa Suomen kasvukäytävää, missä muun muassa työmatkapendelöinti lisääntyy koko ajan. Jotta voitaisiin päästä ennustettuun henkilöjunaliikenteen kulkutapaosuuden kasvuun, joka jopa kaksinkertaistaisi nykyisen matkustajamäärän, tulee pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin yhteysvälin häiriöherkkyyden vähentämiseen. Nykyisessä tilanteessa työmatkoihin tulee varata jopa noin kaksi tuntia ylimääräistä matka-aikaa normaalin matka-ajan ja työpäivän lisäksi.

Tiedämme kaikki, että Tampere-Helsinki -väli on Suomen ruuhkaisin. Tiedämme myös pääradan kehittämisen tarpeet. Yhteysvälillä tarvitaan radan peruskorjaus, ratakapasiteettia tarvitaan lisää erityisesti Tampere-Riihimäki -välille sekä pääkaupunkiseudulle junaliikennettä palvelevia uusia ratkaisuja. Olemme tietoisia rahoitustarpeista, jotka liittyvät tarvittaviin raideinvestointeihin niin lisäraiteiden kuin turvalaitteiden osalta.

Haluamme kysyä, että onko tehtävissä joitakin nykyistä häiriöherkkää tilannetta parantavia toimia, joihin VR pystyy vaikuttamaan:

  • junakaluston teknisistä vioista johtuvat syyt?
  • vetureihin ja vaunuihin kertyneen lumen ja jään nykyistä tehokkaampi sulattaminen?
  • junaliikenteen operoinnin kehittämisen mahdollisuudet?
  • mitä suunnitelmia VR:llä on yhdessä Väyläviraston ja Finrail Oy:n kanssa, jotta junat pysyisivät paremmin aikatauluissa?
  • muita mahdollisia parannuskeinoja?

On meidän kaikkien suomalaisten yhteinen etu, että VR:n junaliikenne pysyisi nykyistä paremmin määritellyissä aikatauluissa.

PIRKANMAAN KANSANEDUSTAJAT