Pirkanmaan kansanedustajista Viitanen käyttänyt eniten puheenvuoroja

Ajankohtaista, tiedotteet

Aamulehti selvitti, miten Pirkanmaan kansanedustajat ovat olleet läsnä ja äänessä eduskuntatyössä.

Viitanen on maakunnan puheliain

Jouni Koskela

ANALYYSI Äänestäjä näkee ja kuulee edustajansa eduskuntatyöskentelyn useimmiten vain televisioitavan kyselytunnin yhteydessä. Edustajilla on kuitenkin monta tapaa tehdä julkista eduskuntatyötä.
Eduskuntavaaleista on kulunut runsas vuosi. Pirkanmaan 19 kansanedustajasta yksitoista on hallituspuolueissa ja kahdeksan oppositiopuolueissa. Poliittinen asema vaikuttaa eduskuntatyössä puheenvuorojen käyttämiseen sekä kirjallisten kysymysten ja aloitteiden tekemiseen.

Täysistuntojen puheenvuorojen määrässä ylivoimainen ykkönen on edellisellä vaalikaudella ministerinä toiminut, nykyinen oppositiokansanedustaja Pia Viitanen (sd.). Hän on käyttänyt 264 puheenvuoroa. Seuraavina ovat Viitasen puoluetoverit Jukka Gustafsson ja Sanna Marin 96 puheenvuorolla. Hallituspuolueiden ykkönen on kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen 81 puheenvuorolla.
Uusista edustajista Marinin jälkeen seuraavina ovat Sari Tanus (kd.) 77:llä ja Sami Savio (ps.) 71 puheenvuorolla. Vähiten puheenvuoroja on käyttänyt Pertti Hakanen (kesk.), 12.
Eniten kirjallisia kysymyksiä on tehnyt Anna Kontula (vas.), 10 kysymystä. Seuraavina ovat kahdeksalla kysymyksellä Mikko Alatalo (kesk.) ja Ilmari Nurminen (sd.). Yhteensä Pirkanmaan edustajat ovat kysyneet 73 kertaa, “mitä hallitus aikoo”. Monissa kysymyksissä on ollut useita allekirjoittajia. Kysymyksistä kolme on ollut Pirkanmaan kaikkien kansanedustajien yhteisiä.
Laki-, talousarvio- ja toimenpidealoitteiden tekeminen on keskittynyt oppositiopuolueiden edustajille. Niitä pirkanmaalaiset ovat esittäneet 34, joista kymmenen on Sari Tanuksen tekemiä.

Eduskunta kirjaa poissaoloja sekä perustesyin että muina poissaoloina. Pauli Kiuru (kok.), Sami Savio ja Pia Viitanen eivät ole olleet poissa kertaakaan. Eniten perustelemattomia poissaoloja on Mikko Alatalolla (19) ja Harri Jaskarilla (kok.) (18).
Oppositio- ja hallituspuolueiden ykköspuhujat Pia Viitanen ja Arto Satonen hyötyvät molemmat asemastaan.
Viitanen kertoo, että sdp:n valtiovarainvaliokunnan vastaavana hänelle tulee paljon salipuheenvuoroja, kun hän tuo esille sdp:n tarjoamia vaihtoehtoja hallituksen harjoittamaan talous- ja työllisyyspolitiikkaan. Aktiivisella salikeskustelulla oppositio luo painetta hallituksen tekemisiin. Viitanen uskoo salikeskusteluroolinsa jatkuvan. Samalla hän myöntää, että asioista tulee jonkin verran kinattuakin.
Isoissa asioissa ryhmäpuheenjohtajilla on tietty etuoikeus puheenvuorojärjestyksessä.
Arto Satonen toteaa puheenvuorojensa perustuvan vain osin ryhmäpuheenjohtajan tehtävään. Satonen kertoo mielellään käyvänsä salikeskustelua pienemmistäkin, hänelle mielenkiintoisista asioista.

Eniten kirjallisia kysymyksiä tehneen Anna Kontulan kysymykset ovat keskittyneet sosiaalisektorille.
Kontula kertoo, että suurin osa kysymysaiheista tulee kansalaisilta, mutta jotkut teemat ovat muun poliittisen toiminnan yh-
teydessä esiin nousseita epäkohtia. Kontulan mukaan tällä tavalla saa joskus jonkin asian nousemaan myös julkiseen keskusteluun median kautta. Hänestä oleellisempaa on kuitenkin, että kysymys pakottaa ainakin yhden ihmisen ministeriössä pienen hetken verran kiinnittämään huomiota kyseiseen ongelmaan. Kontula toteaa myös, että jos ministeri välttelee ottamasta julkisesti kantaa johonkin asiaan, voi kysymys-vastauksen avulla saada kannanoton.
Kontula pitää tärkeänä kertoa kansalaisille, että kirjallinen kysymys ei ole mikään taikatemppu, jolla vääryys korjaantuu.
Tällä vaalikaudella kansanedustajat ovat tehneet kaikkiaan 735 eduskunnan puhemiehelle osoitettua kirjallista kysymystä. Asianomaisella ministerillä on 21 vuorokautta aikaa vastata kysymykseen. Kuluneen vuoden aikana on ollut havaittavissa, että ministereiden vastaukset eivät ole aina tulleet säädetyssä määräajassa.
Kirjoittaja on Pirkanmaan liiton edunvalvontapäällikkö, joka
on viikon Aamulehdessä
toimitusharjoittelussa.

Näin on toimittu
Pirkanmaan
kansanedustajat
Kirjallisia kysymyksiä 73, eniten Anna Kontula (vas.) 10, hallituspuolueista Mikko Alatalo (kesk.) 8.
Salipuheenvuoroja 1 187, eniten Pia Viitanen (sd.) 264, hallituspuolueista Arto Satonen (kok.) 81.
Aloitteita 34, eniten Sari Tanus (kd.) 10, hallituspuolueista Pauli Kiuru (kok.) 3.
Poissaoloja ilman perusteita 85, eniten Alatalo 19. Ei lainkaan poissaoloja: Kiuru, Sami Savio (ps.) ja Viitanen.
Erityistä: Kiurun lakialoitteessa rikoslain muuttamiseksi siten, että oikeus syyttää taposta ei vanhennu, on 161 allekirjoittajaa.
Tiedot on koostettu 24.
toukokuuta tilanteen mukaan.