SDP ehdottaa työtulotukea, joka kannustaa pienipalkkaisiin töihin

Ajankohtaista, tiedotteet

Veron maksun sijaan pienipalkkainen saisi veronpalautuksen.

SDP esittää työtulotukea, jonka ansiosta pienipalkkainen työntekijä saa veron maksun sijasta veronpalautuksen. Ansiotulovero voisi jäädä siis negatiiviseksi, jolloin käteen jäävä lisätulo kannustaa ihmisiä pienipalkkaisiinkin töihin.

– Työtulotuen ansiosta ihmisen on kannattavaa siirtyä sosiaalietuuksilta myös osa-aikaisiin, määräaikaisiin, kausiluontoisiin tai keikkoina tehtäviin töihin. Uskon, että se avaa ihmisille uusia uria osallistumiseen ja elämässä etenemiseen, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvastaava, kansanedustaja Timo Harakka.

Tällä hetkellä kaikkein pienituloisimmat eivät maksa palkastaan veroa, vaan vain sosiaalivakuutusmaksuja, jotka nostavat työllistymisen kustannusta verojen lailla. Ne ovat jo lähes 10 prosenttia palkasta.

– Lisäämme työllisyyttä poistamalla vahingollisimman kannustinloukun. Kyse on oikeudenmukaisuudesta. SDP on aina esittänyt vaihtoehdossaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja eläkeläisille alempia veroja kuin hallitus. Työtulotuki kohdentaa veronalennukset myös kaikkein pienipalkkaisimmille, jotka saavat suhteessa vähiten vastinetta työttömyys- ja eläkemaksuilleen, Harakka toteaa.

Bruttoansio 800 eur/kk – nettoansio 811 eur/kk

Työtulotuki ei ole tarkoitettu kokoaikaiseen, vakituiseen työhön, vaan koskee ennen muuta osa-aikaisia ja tilapäisiä töitä tekeviä, joiden palkka jää vuodessa alle 15 000 euron. Se ei vaikuttaisi palkkaukseen, jonka on perustuttava työehtosopimuksiin, kuten ennenkin.

Teknisesti työtulotuki on vain muutos nykyisin käytössä olevaan valtionverotuksen työtulovähennykseen. Näin ollen tuen suuruus säädetään sen mukaan, minkä verran sille on varattu määrärahaa valtion budjettiin. SDP:n eduskuntaryhmä on teettänyt eduskunnan tietopalvelussa laskelmia eri mallien kustannusvaikutuksista, ja ne vaihtelevat 50 – 400 miljoonan euron välillä.

– Jos uudistus nostaisi työllisyysastetta edes hieman, siihen käytettävä promille tai promillen murto-osa kansantuotteesta on loistava taloudellinen, mutta myös inhimillinen investointi, Harakka korostaa.

Siivooja tai kaupan kassa, joka ansaitsee 800 euroa kuussa, saisi niukimmassa mallissamme käteen noin 30 euroa lisää kuussa nykyistä enemmän. Reilummassa mallissa samalla palkkatasolla käteen jäisi 77 euroa kuussa nykyistä enemmän, ja nettopalkka olisi itse asiassa 11 euroa suurempi kuin bruttopalkka.

Suurempi veronpalautus mahdollistaisi sen, että työssäkäyvät eivät enää joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen. Sen sijaan asumistuki säilyy kaikissa tapauksissa ennallaan.

– On selvää, että lisäeurot parantaisivat pienituloisten elämän laatua. Samalla yhteiskunta hyötyisi, kun aiempaa useammat pääsisivät työelämään kiinni. Myös yritykset hyötyisivät, kun esimerkiksi osa-aikaista työvoimaa olisi paremmin saatavilla, Harakka luettelee.

Työtulotuen tyyppinen ansiotulon verohyvitys on käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa. Se liittyy SDP:ssä valmisteltavaan sosiaaliturvan uudistustyöhön, yleisturvamalliin, työllistämistä ja yrittäjyyttä koskeviin uudistuksiin sekä huhtikuun lopulla hyväksyttyyn puolueen vero-ohjelmaan.