SDP esittää 10 uudistusta eriarvoisuuden vähentämiseksi

Ajankohtaista, tiedotteet

Eriarvoisuutta torjuttava! Tässä esityksiämme. Arvovalinta toinen kuin hallituksella, jolla on varaa laskea miljoonaperintöjen verotusta samaan aikaan, kun eriarvoisuutta sillä on varaa torjua peräti nollalla eurolla! Seurauksena esitys, joka leikkaisi eläkeläisiltä 100 euroa….

SDP:n 10 uudistusta

Tehdään toinen aste maksuttomaksi ja pidennetään oppivelvollisuutta (100 milj.)

Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän osaamista. Tämä uudistus estää syrjäytymistä, parantaa työllisyyttä ja nostaa Suomen osaamistasoa.

Palautetaan subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja pienennetään ryhmäkokoja (130 milj.)

Varhaiskasvatus on parhaita tulevaisuusinvestointeja, joita yhteiskunta voi tehdä. Oppimisen ongelmat tunnistetaan ajoissa, korjaaminen helpompaa ja halvempaa.

Alennetaan varhaiskasvatusmaksuja, tavoitteena maksuton varhaiskasvatus (alkuvaiheessa 130 milj.)

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen vanhempien tuloista ja elämäntilanteesta riippumatta.

Tehdään perhevapaauudistus heti.

Suomen perhevapaajärjestelmä on vanhentunut. Nyt on aika uudistaa ja päivittää perhevapaat 2020-luvulle. Äitien ja isien mahdollisuudet osallistua työelämään ja lastenhoitoon on oltava aidosti tasa-arvoiset.

Lisätään lapsiperheiden kotipalvelua (5 milj.)

Vanhempien ja perheiden arkea tuetaan kotiavulla.

Lisätään perusopetuksen laatu- ja tasa-arvorahoitusta (35 milj.)

Huolehditaan siitä, että erilaiset oppijat saavat tarvitsemaansa tukea.

Vahvistetaan nuorisotakuuta ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaa (40 milj.)

Syrjäytymisen asemesta tulevaisuudennäkymiä. SDP haluaa, että ihmisellä on aito mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan.

Toteutetaan sote-uudistus tavalla, joka aidosti lisää palvelujen saatavuutta ja palveluketjujen yhtenäisyyttä, eikä nosta asiakasmaksuja.

Sote-uudistus tehdään ihmisiä, ei terveysjättejä varten.

Uudistetaan sosiaaliturva yleisturvamallin pohjalta. Tavoitteena parempi, selkeämpi ja kannustavampi perusturva. SDP:n malli julkaistaan huhtikuussa.

Nostetaan kansan- ja takuueläkettä 36 €/kk kaikille, joiden työeläke on alle 1400 €/kk (180 milj.)

SDP haluaa vahvistaa eläkeläisten ostovoimaa. Kenenkään ei pidä joutua valitsemaan ruoan ja lääkkeiden väliltä.

Luodaan poikkihallinnollinen ohjelma, joka seuraa eriarvoisuuden kehitystä, arvioi politiikan vaikutusta ja tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen.

Miten uudistukset rahoitetaan?

Karsitaan tehottomia ja vääristäviä listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksia (282 milj.)

Korotetaan pääomatuloveroa suuria pääomatuloja painottaen (147 milj.)

Poistetaan suurituloisia suosiva ja tehoton yrittäjävähennys (120 milj.)

Sijoitusvakuutusten vero (115 milj.)

Konsernilainojen korkovähennysoikeuden rajaus (60 milj.)

Perutaan suuria omaisuuksia suosineet perintö- ja lahjaveroalennukset (59 milj.)

Poistetaan tehoton ja muiden keinojen kanssa päällekkäinen metsälahjavähennys (13 milj.)

Luodaan uusi ansiotuloveroluokka yli 90 000 euron tuloille (solidaarisuusvero) (61 milj.)

Lue PDF-esitys täältä.