SDP haluaa riippumattoman selvityksen Talvivaarasta ja lisää rahaa työllistämiseen

Ajankohtaista, tiedotteet

Sosialidemokraattien lisätalousarviovastalause valmistui eilen. SDP kiinnittää vastalauseessaan huomiota erityisesti Terrafameen ja työllisyysmäärärahoihin. SDP on huolissaan Suomen heikosta työllisyystilanteesta ja hallituksen toimettomuudesta työllisyyden hoidossa.

– Hallitus on leikannut yli 150 miljoonaa euroa aktiivisen työllistämisen määrärahoista, minkä vuoksi monen TE-toimiston alueella työllisyysmäärärahat ovat käytännössä loppu. SDP vaatii tähän pikaista korjausta ja siksi esitämme, että työllistämismäärärahoja lisätään ja lisäys kohdennetaan suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen, Pia Viitanen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun 2016 lopussa jo 340 900. Pitkäaikaistyöttömyys on noussut lähes 15 prosenttia vuodessa. Viitanen huomauttaa, että koska työssä olevia on nyt 7000 vähemmän kuin hallituksen aloittaessa, hallitus on asettamastaan 110 000 työpaikan tavoitteesta nyt jäljessä 117 000 työpaikkaa.

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka nostaa vastalauseesta esiin Terrafamen. Harakka vieraili Kainuussa kesäkuun alussa ja tutustui alueen ja Terrafamen tilanteeseen paikan päällä. SDP vaatii, että alueelle valmistellaan äkillisen rakennemuutoksen ohjelma ja pyritään korvaaviin investointeihin työllisyyden turvaamiseksi.

– SDP:n tavoite on ollut kaiken aikaa kannattava, työllistävä ja ympäristön kannalta kestävä kaivostoiminta. Monen kainuulaisen viesti oli, että Terrafame ansaitsee mahdollisuuden – tietenkin tiukkojen ympäristölupien puitteissa. Mikäli mahdollisuutta ei olisi, hallituksen on ryhdyttävä välittömiin toimiin alasajon varalta.

Harakka muistuttaa, että Terrafame-päätöksellä on suuri vaikutus Kainuun työllisyyteen ja koko aluetalouteen. Sen vuoksi Harakka vaatii, että päätöksessä on käytettävissä paras mahdollinen tieto.

– Jostain kumman syystä hallitus ei suostu teettämään uskottavaa ulkopuolista selvitystä Terrafamen menestymisen edellytyksistä. Siltä osin SDP jätti mietintöön vastalauseen, Harakka sanoo.

SDP huomauttaa vastalauseessaan, että kasvukeskuksissa kohtuuhintaisten asuntojen puute on noussut kasvun ja työllisyyden esteeksi. SDP vaatii lisää rahaa kotien peruskorjauksiin.

– On aloitettava kohtuuhintaisen ja pitkäjänteisen vuokra-asuntorakentamisen lisäämiseksi 40-vuoden korkotukijärjestelmän uudistamisen niin, että tuki on ehdoiltaan kilpailukykyinen. Asuntotuotannon kasvattaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista ja hallituksen tulisi toimia sen mukaisesti, Riitta Myller vaatii.

SDP:n kansanedustajat muistuttavat lisäksi, että koulutukseen kohdistettuja leikkauksia on kritisoitu kaikissa asiantuntijakuulemisissa.  

– Hallitus leikkaa Suomen ja suomalaisten lasten ja nuorten tulevaisuudesta. Hallitus vaarantaa leikkauksillaan kasvun mahdollisuudet ja työn tuottavuuden kasvattamisen.