SDP:n Pia Viitanen vaatii hallitukselta tekoja: ”Kulttuuriin ja taiteeseen satsaaminen kannattaa aina”

Ajankohtaista, tiedotteet

Valtiovarainvaliokunnan jäsen, ex-kulttuuriministeri Pia Viitanen (sd.) vaatii, että hallitus toteuttaa pitkään valmistellun teattereiden, museoiden ja orkesterien valtionosuusuudistuksen ja varaa siihen riittävän rahoituksen.

Viitanen muistuttaa tiedotteessaan, että myös valtiovarainvaliokunta kehysmietinnössään toteaa, että nyt esitetty rahoitus ei vielä vastaa alan resurssitarpeita.

”Jos uudistus halutaan toteuttaa, tarvitaan myös lisäresursseja. Koska hallitus ei näin halua toimia, toteutetaan uudistus vain museoiden ja ns. Vapaan kentän toimijoiden osalta. Valitettavaa on, ettei siihenkään ole osoitettu kylliksi resursseja. Esimerkiksi vapaalla kentällä toimijoita on paljon ja alan rahoitus on niukkaa.”

Uudistuksen toteuttaminen vaatisi arvioiden mukaan 20-40 miljoonaa. Kun pitkään kaivattua uudistusta halutaan viedä eteenpäin, kannattaisi se tehdä kerralla ja kunnolla. Viitasen mielestä tämä panostus kulttuurin kannattaa:

”Kulttuuriin ja taiteeseen satsaaminen kannattaa aina. Teatterit, museot ja orkesterit lisäävät ihmisten henkistä hyvinvointia ja luovuutta sekä tuovat alueille elinvoimaa, työllisyyttä ja tätä kautta merkittäviä tuloja alueille eri puolilla Suomea. Tämä, koko valtion budjetin näkökulmasta pieni summa, tulisi maksamaan itsensä monin verroin takaisin tulevina vuosina.”

Viitanen on myös huolissaan tekijäoikeuslain mukaisista kopioinnin hyvitysmaksuista. Toisin kuin aikanaan linjattiin, niihin kohdistetaan ensi vuonna kahden miljoonan euron leikkaus.

”Kun vuoden 2015 alussa siirryttiin budjettipohjaiseen hyvitykseen, sovittiin yhteistyössä toimijoiden kanssa, että myöhemmin rahoituksen tasoa arvioitaessa, tulee se perustaa puolueettoman tutkimuslaitoksen arvioon.”

Eduskunta edellytti tuolloin lakia hyväksyessään, että asiasta on annettava sivistysvaliokunnalle selvitys vuoden 2018 loppuun mennessä.

”On kestämätöntä, että hallitus esittää leikkausta, eikä edes mainittua selvitystä ole saatu. Myös valtiovarainvaliokunta kevään kehysmietinnössään kiinnitti tähän huomiota ja halusi, että vaadittavat tutkimukset ja selvitykset tehdään.”

Viitasen mukaan hallituksen nyt esittämä leikkaus ei ole hyväksyttävä. Oikea taso tulee hänen mukaansa arvioida sovitulla tavalla tutkimustietoon perustuen ja hyvässä yhteistyössä tekijänoikeusjärjestöjen kanssa.

”Taiteilijat ja tekijät tarvitsevat toimeentulonsa ja arvostusta työlleen. Kohtuullinen korvaustaso on turvattava. Tämä tukee luovaa taloutta, jota on viisasta edistää ja antaa sille kasvun mahdollisuudet.”

Demokraatti 19.9.2018