SDP:n vaihtoehtobudjetti: Suomi työlinjalle – TEL-maksun alentamisella vauhtia talouskasvuun

Ajankohtaista, tiedotteet

SDP julkisti vaihtoehtobudjettinsa vuodelle 2016. Sosialidemokraatit ovat asettaneet vaihtoehtobudjetilleen kolme tavoitetta. Hallituksen esitykseen nähden sen tulee olla: aitoa kasvua ja kestävää työllisyyttä edistävämpi; sosiaalisesti oikeudenmukaisempi sekä valtiontaloudellisesti vastuullisempi.

”Sosialidemokraatit haluavat viedä Suomen työlinjalle. Siksi vaihtoehtobudjetissa pääpaino on työllisyydessä tässä ja nyt. SDP:n vaihtoehto on reilu, vastuullinen ja oikeudenmukainen”, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

SDP:n budjetin välittömät työllisyysvaikutukset ovat 35 000 uutta työpaikkaa. Se tarkoittaa työllisyysasteen kasvua 1,3 prosenttiyksiköllä. Rinteen malli työllistää 15 000 ihmistä. TEL-maksujen väliaikainen alennus säästäisi työnantajilta työvoimakuluissa satoja miljoonia euroja vuodessa ja työntekijöiden ostovoima paranisi ja nettopalkka kasvaisi. Aikataulusta ja toimista sovitaan kolmikantaisesti.

Lisäksi SDP:n vaihtoehtobudjetissa laajennetaan veropohjaa eurooppalaiseen suuntaan. SDP:n vaihtoehtobudjetin vaikutus veroasteeseen on 0,0 prosenttia. TNS Gallupin teettämän selvityksen mukaan myös suurin osa suomalaisista kannattaa veropohjan laajentamista.

SDP:n vaihtoehtobudjetti korjaa Sipilän hallituksen budjetin epäoikeudenmukaiset toimet oikeudenmukaisilla ja reiluilla, kansantalouden kasvua vaarantamattomilla vaihtoehdoilla. Pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja eläkeläisille jää palkasta ja eläkkeestä enemmän rahaa käteen.

SDP:n vaihtoehtobudjetti 2016 sisältää vahvat panostukset kasvuun ja työllisyyteen (noin 600 miljoonaa euroa), sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen (noin 300 miljoonaa euroa) sekä osaamiseen ja osallisuuteen (noin 200 miljoonaa euroa).

Vaihtoehtobudjetissa kavennetaan terveyseroja, ruokavaliokorvausta ei lakkauteta, matkakorvauksia ei leikata, Aura-kuntoutusta ei lopeteta ja hallituksen päättämä kunnallisten asiakasmaksujen korotus perutaan.

Vaihtobudjetissa parannetaan viennin edellytyksiä ja se sisältää myös erikokoisille yrityksille merkittävän yrittäjäpaketin. Kokonaisuutena SDP:n malli kannustaa yrittäjyyteen sekä yritysten liiketoiminnan kasvattamiseen sekä edistää kansainvälistymistä ja poistaa pörssiin listautumisen esteitä.

Sosiaalidemokraattien Suomi on osaamisella menestyvä, jokaisesta kansalaisesta huolehtiva, keskinäisen luottamuksen yhteiskunta. SDP:n vaihtoehtobudjetissa ei leikata Suomen eikä suomalaisten lasten ja nuorten tulevaisuudesta: SDP peruisi hallituksen leikkaukset koulutukseen, jotka vaarantaisivat osaamisen ja kasvun. SDP:n mielestä koulutus on yhteiskunnan paras investointi.

Harmaan talouden torjunnan resursseja lisätään 20 miljoonalla eurolla. Arvioidut verotulohyödyt ovat 200 miljoonaa euroa. Lisäksi SDP vaikeuttaisi verosuunnittelua. Myös vakuutuskuoret tulisivat SDP:n vaihtoehdossa verotuksen piiriin.

SDP:n vaihtoehtobudjetti ottaa vähemmän velkaa vuonna 2016 kuin hallituksen talousarvioesitys ja on 332 miljoonaa euroa ylijäämäinen suhteessa hallituksen esitykseen.

Tutustu vaihtoehtobudjettiimme

Lataa vaihtoehtobudjetti itsellesi (pdf)