SDP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton yhteinen vastalause hallituksen lisätalousarvioon

Ajankohtaista, tiedotteet

SDP Tiedotus 29.06.2015
SDP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmät ovat tehneet ensimmäisen yhteisen vastalauseen hallituksen lisätalousarvioon. Juha Sipilän oikeistohallitus jätti eduskunnalle ensimmäisen lisätalousarvionsa ennen juhannusta. Asia käsiteltiin torstaina valtiovarainvaliokunnassa. Vastalauseen esittelivät SDP:n Pia Viitanen, Vihreiden Touko Aalto ja Vasemmistoliiton Kari Uotila.
Oppositiopuolueet kritisoivat erityisesti sitä, ettei hallitus kohdista määrärahoja työllistämistoimiin. Työllisyysmäärärahat ovat loppumassa, eikä hallitus esitä varoja työllisyyden edistämiseen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto huomauttavat, että hallituksen talouspolitiikan aiheuttamaa eriarvoisuutta voidaan kaventaa, kun oikeudenmukaisella verotuksella kerätään varoja työllisyyden kohentamiseen ja eräiden, kaikkein kipeimpien leikkauksien perumiseen. Oppositiorintama kritisoi myös sitä, että hallitus toimii jopa omaa ohjelmaansa vastaan jättämällä tänä vuonna päästökaupasta saadut varat ohjaamatta kehitysyhteistyöhön.
Sosialidemokraattien, Vihreiden ja Vasemmistoliiton vastalause sisältää seuraavat neljä lausumaa:

Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo välittömästi syysistuntokauden alussa eduskuntaan työllisyyttä tukevan lisätalousarvion 

Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi talouspoliittisia linjauksiaan työllisyys-, tasa-arvo-, tulonjako- ja oikeudenmukaisuusnäkökulmasta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ohjaa tämän vuoden päästökauppatulot kehitysyhteistyöhön jo edellisen eduskunnan kaudella päätetyn ja Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti.

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii konkreettisen päätösehdotuksen Talvivaaran toiminnan jatkamisesta ympäristön kannalta kestävällä tavalla syyskuun loppuun mennessä. Hallituksen tulee hakea kaivostoiminnasta omistusjärjestelyt, jolla mukaan saadaan uutta teollista omistajuutta. Samanaikaisesti on syytä valmistella varasuunnitelma, jossa kaikissa oloissa turvataan alueen luonnon ja ihmisten ympäristön elinvoima ja Kainuun alueen työllisyydestä huolehtiminen.

 

”Tosiasia on se, että Suomi ei kestä työttömyyttä. Maassa on lähes puoli miljoonaa työtöntä, mutta hallitus ei tee mitään. Emme voi katsoa tätä sivusta, vaan vaadimme, että hallitus ryhtyy konkreettisiin toimiin työllisyyden parantamiseksi. Hallituksen talouspoliittinen linja on ongelmallinen, sillä se leikkaa eläkeläisiltä, lapsiperheiltä ja työttömiltä, mutta ei ota kaikkein rikkaimpia mukaan talkoisiin verotuksen kautta. Hallituksen talouspäätösten vaikutukset tasa-arvoon, työllisyyteen ja tulonjakoon on arvioitava kattavasti”,  SDP:n Pia Viitanen sanoo.

”Valiokunnan mietinnössä todetaan, että päätös kaupallisen toiminnan jatkamisesta tai kaivostoiminnan hallitusta alasajosta on tehtävä nopeasti, sillä nykyinen tilanne tuo jatkuessaan lisäkustannuksia valtiolle ja lisää riskiä ympäristöongelmien pahenemiseen. Koska sana ”nopeasti” voi tarkoittaa ajallisesti lähes mitä tahansa, on tärkeää määritellä ajallinen takaraja tälle päätökselle. Kolmen oppositiopuolueen yhteinen ehdotus takarajaksi on syyskuun loppu 2015”, Vihreiden kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Touko Aalto sanoo.
“Perussuomalaiset moittivat tämän vuoden varsinaista budjettia työllisyysmäärärahojen osalta, mutta nyt, kun heillä olisi ollut mahdollisuus puuttua asiaan, niin mitään eivät esitä. Ovat tainneet sekä puolueen työmies, että työministeri nukkua, kun lisätalousarviota on valmisteltu. Lokakuun lopulla ei enää pystytä vaikuttamaan paheneviin työttömyyslukuihin ja puuttuvaan 110 miljoonan rahoitustarpeeseen”, Vasemmistoliiton Kari Uotila sanoo.

 

Lisätietoja:

Pia Viitanen
Touko Aalto
Kari Uotila

 

Linkki Helsingin Sanomien uutiseen