Sisäisen turvallisuuden selonteko ja hallituksen kehyspäätös räikeässä ristiriidassa

Ajankohtaista, tiedotteet

Selonteon linjaamien henkilövuositarpeiden toteuttaminen mm. poliisin, rajavartiolaitoksen ja hätäkeskuslaitoksen osalta edellyttäisi liki sadan miljoonan lisäpanostuksia voimassa olevaan kehykseen.

Selonteossa poliisien riittäväksi määräksi on arvioitu 7000 poliisia. Hallituksen kehyspäätöksen mukainen rahoitus riittää kuitenkin vain 6500 poliisin palkkaamiseen.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee siitä, että poliisien ehdoton minimitaso on 7 200 henkilöä. Riittävät resurssit erityisesti kenttätyöhön sekä poliisin alueelliset palvelut pitää turvata kaikissa oloissa. Kenttätyön riittävät resurssit ovat edellytys poliisityön työturvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi, jotta heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen voidaan vastata, tulee virkamiestyöryhmän esityksen mukaisesti myös selvittää täydennyspoliisijärjestelmän käyttöönottamista.

Sos.dem. eduskuntaryhmä pitää poliisien määrän näin tuntuvaa laskua merkittävän turvallisuusuhkana sisäiselle turvallisuudelle. Lähtökohtana pitää olla turvallisuuden kannalta riittävä poliisien määrän turvaaminen.

Selonteon tavoitteet ja voimassaoleva kehyspäätös sekä kevään 2016 kehyspäätökset ovat räikeässä ristiriidassa. Tästä myös valtiovarainvaliokunta on huolestunut ja toteaa, että jo pelkästään selonteon linjaamat henkilöstövuositarpeet edellyttäisivät noin sadan miljoonan euron lisäpanostuksia voimassa olevaan kehyspäätökseen, eikä selonteon tavoitteita näin ollen voida toteuttaa kehyspäätöksen puitteissa.

Politiikan uskottavuuden ja johdonmukaisuuden kannalta on huolestuttavaa, että eduskunta selonteon yhteydessä tekee kansalaisten turvallisuuden kannalta tärkeitä linjauksia ja niitä ei kuitenkaan voida rahoituksen puutteen johdosta toteuttaa. Hallituksen tulee ensi tilassa sovittaa tämä ristiriita. Tarpeellisia määrärahalisäyksiä ei voida jättää tulevien kehyspäätösten varaan.

https://demokraatti.fi/sdpn-viitanen-selonteko-ja-kehyspaatos-raikeassa-ristiriidassa/