Suomi työlinjalle – Hallituksen leikkauspolitiikka syö kasvun edellytykset

Ajankohtaista, tiedotteet

SDP jätti vastalauseen valtiovarainvaliokunnan mietintöön hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta. SDP edellyttää, että hallitus muuttaa talouspolitiikan suuntaa ja tarkistaa peruslinjaansa enemmän kasvua ja työllisyyttä tukevaksi.

– Hallituksen talouspolitiikan iso virhe on, että työllisyyden hoitoa on laiminlyöty jo yli vuosi luottamalla sokeasti siihen, että kilpailukykysopimus korjaa kaikki Suomen talouden ongelmat. Tämä ei ole järkevää politiikkaa. Työllisyyden suhteen Suomella ei ole varaa odottaa, toteaa SDP:n valtiovarainvaliokuntavastaava, kansanedustaja Pia Viitanen.

Hallitus tavoittelee 110 000 uutta työpaikkaa vaalikauden loppuun mennessä. Hallitus on nyt istunut vuoden ja työssä olevia on 7000 vähemmän kuin hallituksen aloittaessa. Hallituksen työllisyystavoite karkaa päivä päivältä yhä kauemmas.

– Hallitus on tosiasiallisesti luopunut työllisyystavoitteestaan. Työllisyysmäärärahaleikkaukset, nuorisotakuun romuttaminen ja koulutuksesta leikkaaminen päinvastoin heikentävät kukin omalta osaltaan edellytyksiä synnyttää uusia työpaikkoja, Viitanen toteaa.

Hallitus tekee myös muita työllisyyttä heikentäviä toimia. Päivähoitomaksujen korotukset kasvattavat kynnystä vastaanottaa työtä ja pakottavat näin suomalaisia vanhempia pysymään entistä useammin kotona työn tekemisen sijasta.

– Väistyvä valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok.) lupasi, että hallitus käsittelee uudelleen päivähoitomaksujen korotuksia työllistymisen ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. SDP vaatii, että tuleva valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitää tämän lupauksen ja toimii sen mukaisesti. Päivähoitomaksujen korotukset ovat kohtuuttomia suomalaisille perheille, Viitanen toteaa.

SDP on esittänyt omassa vaihtoehdossaan lukuisia keinoja kasvun ja työllisyyden tukemiseksi. Toteutuessaan SDP:n vaihtoehto toisi 35 000 uutta työllistä lisää vuodelle 2016.

– SDP on esittänyt kymmeniä uusia keinoja, joilla tuettaisiin kasvua ja työllisyyttä. SDP muuttaisi työttömyysturvaa aktiivisemmaksi, helpottaisi ensimmäisen työntekijän palkkausta verovähennyksellä sekä panostaisi vientiin ja julkisiin investointeihin. Esitämme myös, että hallitus laatisi välittömästä pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaohjelman, Viitanen sanoo.

Hallitus tavoittelee ensi vuodelle lähes 400 miljoonan leikkauksia vielä aiempien epäoikeudenmukaisten leikkausten lisäksi. Tämä sisältää sosiaaliturvaetuuksiin tehtävät 0,85 prosentin leikkaukset, joiden nettosumma on 80 miljoonaa euroa. Leikkausten kohteena ovat mm. vähimmäispäivärahat, kansaneläkkeet, takuueläkkeet, kotihoidon tuki, elatustuki, vammaistuki, työmarkkinatuki ja asumistuki. Vastoin aiempia lupauksiaan hallitus kohdistaa leikkauksen myös lapsilisiin.

– SDP edellyttää, että hallitus korjaa epäoikeudenmukaista linjaansa ja etsii muita keinoja kuin pienituloisimpiin kohtuuttomasti iskevät leikkaukset. Laajentamalla veropohjaa muun muassa aliverotettuun finanssisektoriin voitaisiin välttää vahingollisimmat leikkaukset. Ei ole reilua, että hyväosaisia pyydetään talkoisiin samalla, kun pienituloiset pakotetaan laskun maksajiksi, Viitanen sanoo.

SDP pitää tärkeänä, että myös eläkkeensaajien ostovoimasta pidetään huolta.

– Hallitus eriarvoisti kuluvan vuoden alusta eläkkeensaajien verotuksen suhteessa palkansaajiin. Tämä epäkohta on korjattava budjettiriihen yhteydessä. Eläkkeensaajille on myönnettävä eläketulovähennys samassa suhteessa kuin palkansaajat saavat työtulovähennystä.

Ideologisen leikkausmoodin lisäksi hallituksen arvovalinnat näkyvät siinä, että Suomea laitetaan nyt myyntikuntoon. Hallitus on yhtiöittämässä teitä, rautatietä, vesireittejä sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. – Kaikki tämä osoittaa, että hallitus tekee ideologista, markkinauskoista, oikeistolaista politiikkaa. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä tämä suunta on väärä. Tarjoamme oman vaihtoehdon, johon sisältyy vahva työllisyyslinja, oikeudenmukainen sopeutus sekä vähempi velanotto, Viitanen sanoo.