Suunnitelma kulttuuriympäristöstrategian toteuttamiseksi valmistunut

Ajankohtaista, tiedotteet

(ympäristöministeriön tiedote)

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi suunnitelman kulttuuriympäristöstrategian toteuttamiseksi. Toimeenpanosuunnitelma luovutettiin kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle.

”Hienoa, että strategia on saanut rinnalleen tavoitteet konkretisoivan suunnitelman. Kulttuuriympäristö koskettaa meitä kaikkia, joten on tärkeää saada kaikki yhteiskunnan toimijat mukaan kulttuuriympäristön eteen tehtävään työhön. Yksi hyvä tilaisuus on syyskuussa järjestettävät kulttuuriympäristöpäivät, joiden kautta jokainen voi löytää omat tapansa edistää ja juhlia omaa kulttuuriympäristöään”, sanoi kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen. Ministeri Viitanen avasi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemavuoden tänään Tampereella.

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan rakennettua kulttuuriympäristöä, kulttuurimaisemia ja kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vuoteen 2020 ulottuva strategia sisältää 20 toimenpidettä, jotka on ryhmitelty viiden päämäärän alle. Toimenpiteet edistävät osaltaan Suomen allekirjoittamien kulttuuriympäristöön liittyvien kansainvälisten sopimusten toteutumista ja kulttuuriympäristön suojelua. Kansalaistoiminnan merkitystä strategian tavoitteiden saavuttamisessa korostetaan.

Strategian vision mukaan kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde. Hyvin hoidettuna se elää ajassa ominaispiirteensä säilyttäen. Strategia korostaa kulttuuriympäristön merkitystä ihmisten ja paikkojen identiteetin vahvistajana sekä positiivisena voimavarana. Toteutuessaan strategia tukee myös kestävää kehitystä.

Toimeenpanosuunnitelmassa strategian linjaukset on yhdessä sidosryhmien kanssa avattu käytännön toimenpiteiksi. Lisäksi suunnitelmassa korostetaan, että kulttuuriympäristönäkökulma tulisi vakiintua osaksi eri tahojen tavanomaista toimintaa.

Strategia ja toimeenpanosuunnitelma syntyivät laajan yhteistyön tuloksena. Asiantuntijatyön tueksi järjestettiin myös työpajoja sekä otakantaa.fi-kyselyitä. Toimeenpanosuunnitelman tueksi avataan myöhemmin verkkosivu, jonka kautta kansalaiset ja toimijat voivat sitoutua toimimaan kulttuuriympäristön puolesta itselleen sopivin tavoin.