Taide- ja kulttuuritapahtumille 4,7 miljoonan tuki valtiolta

Ajankohtaista, tiedotteet

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on jakanut yli 4,7 miljoonaa euroa valtakunnallisille taide- ja kulttuuritapahtumille. Tukea myönnettiin 151 tapahtuman järjestämisen tueksi.

Savonlinnan Oopperajuhlat, Tampereen Teatterikesä, Helsingin Juhlaviikot, Kuhmon Kamarimusiikki, Kuopio Tanssi ja Soi, Kaustinen Folk Music Festival ja Pori Jazz Festival ovat suurimmat avustuksensaajat vuonna 2015.

– Kulttuuritapahtumilla on tärkeä tehtävä useiden taidealojen kehityksessä, sillä ne nostavat uusia ilmiöitä esiin. Festivaalit ovat myös aluetaloudellisesti merkittäviä. Tapahtumat houkuttelevat alueelle vierailijoita, lisäävät tunnettuutta ja antavat työmahdollisuuksia, ministeri Viitanen toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata taide- ja kulttuuritapahtumien tapahtumien järjestäminen eri puolilla Suomea sekä edistää monipuolista taide- ja kulttuuritarjontaa.

Festivaalit ovat keskeisiä kulttuurituotannon, -tarjonnan ja osallistumisen muotoja. Valtion rahoittaa tapahtumia, ja niiltä odotetaan monen tyyppisiä hyötyjä kansalaisten hyvinvoinnista aluetalouden vilkastumiseen. Useat kaupungit ja kunnat ovat nostaneet tapahtumat kulttuuri- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiskohteeksi.

Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset myönnetään taiteen edistämiseen osoitetuista veikkausvoittovaroista. Tapahtumiin liittyvissä kysymyksissä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, joka antaa ministeriölle lausunnon määrärahan jakamisesta.

Myönnetyt avustukset 2015 (pdf)

Valtakunnalliset taide- ja kulttuuritapahtumat internetissä

OKM-tiedote tässä