Taiteelle ja kulttuurille enemmän jalansijaa hyvinvoinnin edistämisessä

Ajankohtaista, tiedotteet

Tietoisuus taiteen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on lisääntynyt ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttö yleistynyt. Hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä on virinnyt eri puolilla Suomea, tosin alueelliset erot ovat vielä suuria. 

Näin todetaan raportissa, jossa arvioidaan vuosina 2010-2014 toteutetun Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman (Taiku) tuloksia. Raportti luovutettiin tänään peruspalveluministeri Susanna Huoviselle ja kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle.

“Erilaiset taidelähtöiset toimintamuodot sosiaali- ja terveydenhuollossa ovat osoittaneet vaikuttavuutensa. Taidetoiminta voi olla yksi tapa vähentää esimerkiksi vanhusten yksinäisyyttä ja parantaa elämänlaatua. Kyse on myös oikeudesta ja mahdollisuudesta nauttia taiteesta tai tehdä taidetta, vaikka toimintakyky olisikin rajoittunut. Kyse ei ole uudesta ja kustannuksia vaativasta toiminnasta, vaan siitä, että asioita tehdään toisin”, sanoi ministeri Huovinen.

Raportissa esitetään useita eri jatkotoimenpiteitä, joiden avulla ohjelmassa saavutettuja tuloksia voidaan jakaa ja jalkauttaa.

“Olen vakuuttunut, että eri toimijoiden parempi yhteistyö tuottaa parempia tuloksia. Oleellista on, että meillä on halut tehdä yhteisiä asioita ja hyvät käytännöt saadaan myös levitettyä. Hyvin käynnistynyttä Taiku-yhteistyötä on jatkettava myös seuraavalla hallituskaudella. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin avulla edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa järjestökentän, kulttuurialan ja sosiaali- ja terveyssektorin toimijoiden sekä julkishallinnon kesken. Olemme tässä asiassa vasta pitkän työsaran alussa ja tarvitsemme hallinnonrajat ylittävän asiantuntija- ja yhteistyöelimen jatkossakin”, totesi ministeri Pia Viitanen.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottavat

OKM-tiedotteeseen tästä