Työllisyydenhoidon rahoitusta lisättävä

Ajankohtaista, tiedotteet

Pirkanmaalle tälle vuodelle osoitetut työllisyysmäärärahat ovat täysin riittämättömiä alueen poikkeuksellisen korkea työttömyys huomioiden. Pirkanmaan jako-osuus jaetuista 502,7 miljoonan euron suuruisista työllisyysmäärärahoista on 45,9 miljoonaa euroa, kun sen työttömyystilanne huomioiden tulisi olla 51,27 miljoonaa. Tilanne on työttömien ja kuntien näkökulmasta kestämätön.

Pirkanmaalla oli viime joulukuussa työttömiä 39 857 eli 16,4 prosenttia. Tämä on noin kymmenesosa kaikista Suomen työttömistä. Tampereella työttömyysaste on jo 18,9 prosenttia. Avoimia työpaikkoja Pirkanmaan alueella oli joulukuun lopussa tarjolla vain 1 977. Tilannetta vaikeuttaa hallituksen tekemät kovat koulutusleikkaukset, toisen asteen koulutuspaikkojen vähentäminen ja nuorisotakuun romuttaminen.

Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat pahentuneet Pirkanmaalla jo useita vuosia. Työllisyysmäärärahojen jaossa käytetty jako- ja laskentakaava ei ota riittävästi huomioon alueilla tapahtuneita voimakkaita muutoksia.

Pirkanmaa saa työllisyysmäärärahoja huomattavasti alle sen, mitä maakunnan työttömien työnhakijoiden määrä ja rakennetyöttömyydestä johtuva työttömyys edellyttäisivät.
Viime vuonna työllisyysmäärärahat loppuivat monelta alueelta kesken ja tilanne näyttää yhtä huolestuttavalta myös tänä vuonna. Uusien yritysten perustamiseen tarkoitetut starttirahat loppuivat joillakin alueilla jo toukokuussa. Esimerkiksi uusyrityskeskuksen mukaan rahojen niukkuus vähensi merkittävästi uusien yritysten perustamista vuonna 2015.
On käsittämätöntä, että hallitus tässä tilanteessa, kun työttömyys kasvaa, leikkaa rajusti työllisyysmäärärahoja ja ajaa nuorisotakuun alas. Sdp ei tätä hyväksy ja esitämmekin rahoituksen turvaamista.

Jukka Gustafsson, Sanna Marin, Ilmari Nurminen ja Pia Viitanen
Sdp:n kansanedustajat